! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Motoraktor 3 x 230/6 för Niko Home Control

Type nr.
550-00130
E-Nr.
1710640
Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Beskrivning

Denna aktor kan styra tre motorstyrda applikationer, t.ex. jalusier, gardiner eller markiser. Genom att trycka på knappen kan man också styra varje motor manuellt. Motorernas körtid kan ställas in med programmeringsmjukvaran. Med den här aktorn kan man sammankoppla en neutral-ledare för att hålla ordning på tråddragningen i elskåpet. Motoraktorn är utrustad med LED-indikeringar för status av aktorn samt respektive kanal.

Specifikationsbeskrivning

Motoraktor 3 x 230/6 för Niko Home Control.

 • Funktion: Motormodulen kan driva tre tillämpningar som är motorstyrda, som t.ex. jalusier, gardiner eller persienner.

Varje modul kan driva upp till tre motorer. De önskade öppnings- och stängningstiderna kan anges via programmeringsprogramvaran. Det garanterar att jalusins exakta läge alltid är känt och låter dig ange det läge som du föredrar. Knapparna "D” kan användas för att manuellt aktivera eller avaktivera motorerna från motormodulen via energieffektiva bistabila relän i modulen. Reläts status ändras bara när en datapuls genereras av controllern eller av en av brytarknapparna. Kom ihåg att den manuella aktiveringen eller avaktiveringen endast är tillfällig och kommer att upphävas av nästa busskommunikation.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet.

 • endast 1 fas per motormodul bör anslutas
 • omkopplingsfördröjning: 0,5 s
 • maximalt tillåtet antal motorer: 3
 • maximalt 6 A per utgång
 • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
 • Anslutningsterminaler: 2 x 8 skruvplintar
 • Anslutningsklämmor
  • 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² tråd per anslutningsterminal
 • DIN-mått: DIN 4TE
 • Mått: 90 x 70 x 66 mm
 • Märkning: CE

Select a product below to view related articles, variants or accessories:

Favoriter ( 0 )