! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Kopplingsaktor 3 x 230/16 för Niko Home Control

Type nr.
550-00103
E-Nr.
1710638
Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Beskrivning

Kopplingsaktorn används för att styra tre olika kretsar till/från, t.ex. belysningspunkter, eluttag eller styrventiler. Genom att trycka på knappen kan man också styra varje kontakt manuellt. Med den här aktorn kan man sammankoppla en neutral-ledare för att hålla ordning på tråddragningen i elskåpet. Kopplingsaktorn är utrustad med LED-indikeringar för status av aktorn samt respektive kanal.

Specifikationsbeskrivning

Kopplingsaktor 3 x 230/16 för Niko Home Control.

 • Funktion: Du kan använda trefaldiga eller sexfaldiga omkopplingsmoduler för att ansluta tre respektive sex omkopplingskretsar.

Controllerns bussignal aktiverar en eller flera utgångar på omkopplingsmodulen. Alternativt kan utgångarna aktiveras eller avaktiveras manuellt med hjälp av knapparna på omkopplingsmodulen. Kom ihåg att aktiveringen eller avaktiveringen endast är tillfällig och kommer att upphävas av nästa busskommunikation. Utgångarna aktiveras eller avaktiveras via energieffektiva bistabila relän i modulen. Reläts status ändras bara när en datapuls genereras av controllern eller av en av brytarknapparna.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet.

 • endast en fas per kopplingsaktor bör anslutas
 • maximal belastning: 230 V – 16 A per kanal
 • total maximal belastning för modulen: 230 V – 40 A
 • 3 oberoende omkopplingskretsar möjliga på samma fas
 • Kompatibel med Niko Home Control-solläge
 • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
 • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Maximal MCB-klass: 16 A (begränsad av nationella installationsregler)
 • Anslutningsterminaler: 2 x 4 skruvplintar
 • DIN-mått: DIN 2TE
 • Mått: 90 x 35 x 66 mm
 • Märkning: CE

Select a product below to view related articles, variants or accessories:

Favoriter ( 0 )