! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II

Type nr.
550-00003
E-Nr.
1710684
Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Beskrivning

Ansluten kontrollenhet är den centrala enheten i en Niko Home Control-installation. Den täcker alla basfunktioner som en Niko Home Control-installation bygger på: den tillhandahåller strömförsörjning till bussen, säkerställer anslutning till Niko Home Control IP-enheter (pekskärmar och externa videoenheter) och möjliggör fjärrstyrning med en smartphone eller surfplatta. Den här modulen innehåller mjukvara som endast kan konfigureras med Niko Home Control programming software 2.1.1 eller senare.

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på www.niko.eu/innovation.

Specifikationsbeskrivning

Ansluten kontrollenhet för Niko Home Control II.

 • Funktion: Connected controller är den centrala modulen i varje Niko Home Control-installation. Den styr logiken i installationen, tillhandahåller strömförsörjning till dosan, modulerna och kontrollerna, säkerställer anslutning till Niko Home Control IP-enheter (pekskärmar och externa videoenheter) och möjliggör fjärrstyrning med en smartphone eller surfplatta. Varje installation måste bestå av en connected controller. Denna modul har en TEST-knapp för att verifiera att alla andra moduler fungerar korrekt och deras status. Connected controller är ansluten till den boendes hemnätverk via en WAN gateway. En IP-adress kommer att tilldelas till connected controller av nätverksroutern. Via denna anslutning kommunicerar controllern med Niko Home Control-programvara, som t.ex. programvaran för användarinställningar eller energi (för att hämta förbruknings- eller produktionsdata). Efter registrering på https://mynikohomecontrol.niko.eu kommer fjärrstyrning att vara möjlig och kan du använda Nikos tjänster för uppgradering eller diagnos av installationen.
 • kompatibel med smarta uppkopplade SMA-växelriktare
 • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
 • 4 RJ45
 • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Maximal MCB-klass: 6 A (begränsad av nationella installationsregler)
 • Utspänning (SEC): 26 V DC, max. 400 mA (SELV, säkerhetsklenspänning)
 • Anslutningsterminaler: 4 insticksterminaler upptill för att ansluta modulen till skenkopplingen på nästa DIN-skena + 4 insticksterminaler nedtill på modulen som ska förses med 230 V AC försörjningspänning och seriekopplas vid behov
 • DIN-mått: 6E
 • Mått (HxBxD): 90 x 108 x 66 mm
 • Märkning: CE

Select a product below to view related articles, variants or accessories:

Favoriter ( 0 )