! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Bezprzewodowe elementy sterujące

Wyburzasz wewnętrzną ścianę, aby powiększyć salon? Remontujesz sypialnię, a przełącznik znalazł się teraz za szafą? Żaden problem. Bezprzewodowe elementy sterujące mogą być przykręcane, blokowane lub umieszczane gdziekolwiek chcesz, bez wiercenia czy kucia. Przyciski sterują oświetleniem, wentylacją i silnikami bram garażowych, rolet, żaluzji i zasłon. Zdalne sterowanie również nie stanowi problemu. Odbiorniki są umieszczone w szafce elektrycznej, w puszce sufitowej lub naściennej przycisku.

Filtry

W jaki sposób produkt zostanie zamontowany?
Szafka = w szafce elektrycznej/na szynie DIN Montaż podtynkowy = w suficie podwieszanym Puszka podtynkowa = w puszce podtynkowej Montaż natynkowy = na powierzchni ściany lub sufitu

Bezprzewodowy przycisk 2-krotny

Ten bezprzewodowy przełącznik z dwoma przyciskami może być używany przez inteligentny przełącznik lub bezprzewodowy odbiornik. Może być używany jako jeden element sterujący z dwoma przyciskami (górny = wł., dolny = wył.) lub jako dwa elementy sterujące z jednym przyciskiem (przełącznik wł./wył. lub pulsowanie). Przełącznika można również używać w instalacji Niko Home Control w połączeniu z interfejsem RF Easywave Niko Home Control.

Bezprzewodowy przełącznik z czterema przyciskami

Ten bezprzewodowy przełącznik z czterema przyciskami może być używany przez inteligentny przełącznik lub bezprzewodowy odbiornik. Może być używany jako dwa elementy sterujące z dwoma przyciskami (górny: wł., dolny: wył.) lub jako cztery elementy sterujące z jednym przyciskiem (przełącznik wł./wył. lub pulsowanie). Przełącznika można również używać w instalacji Niko Home Control w połączeniu z interfejsem RF Easywave Niko Home Control.

Bezprzewodowy mini-nadajnik ręczny z 1 kanałem i 1 przyciskiem sterowania

Ten nadajnik ręczny jest wyposażony w jeden przycisk sterowania i może być używany w połączeniu z każdym odbiornikiem Niko. Do przycisku sterowania można przypisać jedną funkcję. Wizualna kontrola sterowania za pomocą diody LED. Do użytku w środowisku mieszkalnym. Bateria w zestawie. Nadajnika ręcznego można również używać w instalacjach Niko Home Control w połączeniu z interfejsem RF Niko Home Control.

Bezprzewodowy nadajnik ręczny z 4 kanałami i 13 przyciskami sterowania

Za pomocą tego ręcznego nadajnika można sterować maksymalnie 52 obwodami, niezależnymi od siebie, ale zależnymi od ustawień odbiornika. Ręcznego nadajnika używa się do funkcji obsługiwanych przez 1, 2 i 4 przyciski. Status pracy i wybór kanału są wskazywane diodami LED. Ten nadajnik nie może być używany w instalacjach Niko Home Control

Przełącznik ściemniacza Niko, bezprzewodowy KNX®

Ten bezprzewodowy i bezbateryjny ściemniacz w wykonaniu Niko może działać jako przełącznik, ściemniacz, element sterujący roletami lub selektor scen w systemie KNX®. Ten przełącznik ściemniacza współpracuje z bezprzewodowym złączem medialnym KNX® (360-33001), które przesyła polecenia KNX® do magistrali KNX®. Pozwala to na łatwą rozbudowę systemu KNX® bez kucia ścian lub instalowania dodatkowych kabli. Aby uzyskać najlepszą wydajność, postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi instalacji i planowania radiowego. Konfiguruj przyciski przełącznika ściemniacza za pomocą oprogramowania ETS, które jest dostępne na stronie stowarzyszenia KNX® Association wraz z adapterem do programowania KNX® (360-39001). Z przyciskami można powiązać następujące obiekty komunikacyjne: pojedynczy kanał, ściemniacz i element sterujący roletami. Obsługiwane funkcje: włącz, wyłącz, przełącz, góra, dół, ciemniej, jaśniej, numer sceny, wartość wysyłania w procentach, pod kątem, w 2 bitach, w 8 bitach. Można skonfigurować do sześciu kombinacji przycisków. Przełącznik ściemniacza można zamontować w europejskiej puszcze podtynkowej, przykręcić do ściany (śruby nie znajdują się w zestawie) lub przykleić do płaskiej powierzchni dwustronną taśmą klejącą (w zestawie). Płyta centralna i ramkę zewnętrzną należy zamówić osobno. Przełącznik ściemniacza można połączyć z dowolną ramką zewnętrzną Niko Pure, Niko Intense i Niko Original w wybranym kolorze.

Przełącznik ściemniacza Niko, Bluetooth®

Dzięki temu bezprzewodowemu i bezbateryjnemu przełącznikowi ściemniacza w konstrukcji Niko można zdalnie obsługiwać bezprzewodowe odbiorniki Bluetooth® o niskim zużyciu energii 2,4 GHz, które znajdują się w tym samym pomieszczeniu. Przykładami są czujniki obecności Niko z interfejsem Bluetooth® lub inteligentne oprawy oświetleniowe ze zintegrowaną technologią Bluetooth®. Aby uzyskać najlepszą wydajność, postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi instalacji i planowania radiowego. Konfiguruj przyciski przełącznika ściemniacza za odpowiedniej aplikacji do inteligentnych opraw oświetleniowych (np. Casambi app, Xicato Control Software, SylSmart Standalone app, itp. ). Można skonfigurować do czterech przycisków. Nie ma potrzeby kucia ścian ani instalowania kabli. Przełącznik ściemniacza można zamontować na europejskiej puszcze podtynkowej, przykręcić do ściany (śruby nie znajdują się w zestawie) lub przykleić do płaskiej powierzchni dwustronnymi paskami samoprzylepnymi (w zestawie). Płyta centralna i ramkę zewnętrzną należy zamówić osobno. Przełącznik ściemniacza można połączyć z dowolną ramką zewnętrzną Niko Pure, Niko Intense i Niko Original w wybranym kolorze.

Przełącznik ściemniacza Niko, EnOcean®

Dzięki temu bezprzewodowemu i bezbateryjnemu przełącznikowi ściemniacza w konstrukcji Niko można zdalnie obsługiwać certyfikowane przez EnOcean® bezprzewodowe odbiorniki 868 MHz. Przykładami są czujniki obecności Niko z interfejsem EnOcean® (350-41680, 350-41780, 350-41781). Nie ma potrzeby kucia ścian ani instalowania kabli. Aby uzyskać najlepszą wydajność, postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi instalacji i planowania radiowego. Procedura parowania z bezprzewodowym odbiornikiem określa funkcję każdego przycisku. Można skonfigurować do czterech przycisków. Przełącznik ściemniacza można zamontować na europejskiej puszcze podtynkowej, przykręcić do ściany (śruby nie znajdują się w zestawie) lub przykleić do płaskiej powierzchni dwustronną taśmą klejącą (w zestawie). Płyta centralna i panele przednie należy zamówić osobno. Przełącznik ściemniacza można połączyć z dowolną ramką zewnętrzną Niko Pure, Niko Intense i Niko Original w wybranym kolorze.

Bezprzewodowe złącze medialne, KNX®

To bezprzewodowe złącze medialne KNX® umożliwia łatwą rozbudowę systemu KNX® za pomocą jednego lub większej liczby bezbateryjnych przełączników ściemniacza KNX® Niko (360-31001). Bezprzewodowe złącze medialne KNX® jest podłączone do magistrali KNX® i zasilane przez nią. Konfiguracja odbywa się za pomocą oprogramowania ETS, które jest dostępne na stronie stowarzyszenia KNX® Association.

Adapter do programowania, KNX®

Ten adapter do programowania umożliwia zasilanie bezprzewodowego i bezbateryjnego przełącznika ściemniacza KNX® (360-31001) podczas uruchamiania. Podłącz adapter do programowania do przełącznika ściemniacza KNX® i skonfiguruj funkcje przycisków za pomocą oprogramowania ETS, które jest dostępne na stronie stowarzyszenia KNX® Association. Adapter wymaga dwóch baterii AAA (nie znajdują się w zestawie).

Atena zewnętrzna

Antena zewnętrzna nadaje się do użytku ze wszystkimi modułowymi bezprzewodowymi odbiornikami Niko (868,3 MHz) i umożliwia odbiór sygnałów bezprzewodowych w metalowej szafce elektrycznej. Antena jest wyposażona w kabel połączeniowy (3 m) i złącze.