! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control - Wat gebeurt er met mijn persoonlijke data wanneer ik mij registreer?

“Niko laat je nooit in de steek” is voor ons geen holle slogan. De veiligheid en de bescherming van jouw persoonsgegevens maken integraal deel uit van ons engagement ten aanzien van onze klanten en eindgebruikers. Bij Niko streven we er voortdurend naar om alle wetgeving in deze domeinen stipt na te leven, om zo te beschermen wat belangrijk is voor jou en je naasten.

Niko ondergaat regelmatig controles die peilen naar de veiligheid en bescherming van gegevens om onze producten en processen te bekrachtigen. Worden er toch verbeterpunten opgespoord, dan stellen we onmiddellijk alles in het werk om die verbeteringen ook effectief uit te voeren. Ontwikkelingen in de wetgeving worden door ons voortdurend opgevolgd en doorgevoerd en waar mogelijk proberen we nóg beter te doen.

Niko wil immers niets liever dan dat jij je veilig voelt thuis, met connected solutions by Niko.