! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control - Het MAC adres en SN serienummer zijn twee afzonderlijke getallen, maar op het Niko Partner Program kan ik maar één getal ingeven. Hoe moet dat dan?

Voeg de twee nummers samen tot één nummer zonder gebruik van leestekens of spaties.

Een voorbeeld:

  • MAC adres is 00:11:22:AB:CD:EF
  • Serienummer is 0123456789

Je registratiecode wordt dan 001122ABCDEF0123456789