! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko analoge toegangscontrole - Wat kan ik controleren indien mijn toegangscontroleinstallatie niet naar behoren werkt?

Hieronder vind je een aantal actiepunten en tips om je installatie door te lichten en eventuele fouten op te sporen.

 • Schakel om van een tweedraads- (a, b) naar een driedraadsbekabeling (a, b, P) voor deurtelefonie, of van een vijfdraads- naar een zesdraadsbekabeling voor videofonie. Corrigeer de jumpers.
 • Controleer alle aansluitingen (a, b, P, M, V1, V2) en houd hierbij rekening met de polariteit. Ga terzelfder tijd ook na of er geen verbindingen onderbroken zijn.
 • Meet de spanning op de klemmen van de buiten- en binnenpost. Herhaal dit, indien nodig, op de voeding nadat je alle draden afgekoppeld hebt. De correcte spanningswaarden zijn:
  • tussen klemmen a en b (a = +):          ± 24 Vdc
  • tussen klemmen b en P (P = +):         ± 26 Vdc

Tip: Het wordt aanbevolen in de klem te meten, eerder dan op de schroefkop.

 

 • Duw op een beldrukknop om te controleren of de buitenpost een geluidssignaal activeert.
 • Controleer of alle jumpers of dipswitch correct geplaatst zijn op de monitoren, splitters en video-ontvangers.
 • Controleer of de monitor goed geplugd zit op zijn bevestigingsplaat.
 • Als je busvoeding en gelijkspanningsvoeding combineert:
  • Gebruik de positieve klem van de gelijkspanningsvoeding, en niet klem P van de busvoeding.
  • Leg een draadbrug tussen de negatieve klem van de gelijkspanningsvoeding en klem b van de busvoeding. 

 • Dubbel de draadjes van klemmen P en M bij grote afstanden en/of kleine draadsecties. Zo anticipeer je op spanningsval.
 • Programmeer manueel een handenvrij toestel op de eerste geheugenlocatie van de beldrukknop. Vlak nadat je de toets luidspreker losgelaten hebt, duwt een tweede persoon op de beldrukknop. Je kunt ook programmeren met het servicetoestel.
 • Test je installatie door een losse kabel apart te leggen tussen de camera en de monitor.
 • Haak de hoorn van de binnenpost af en ga na of er een groene led brandt op de binnenpost en je het straatgeluid hoort.

 • Gebruik een afgeschermde kabel met twisted pairs voor een betere beeldkwaliteit.
 • De videobuitenpost heeft een klem M:
  • Als je de buitenpost aansluit in een zesdraadssysteem: verbind klem M met de negatieve klem van de gelijkspanningsvoeding.
  • Als je de buitenpost aansluit in een vijfdraadssysteem en/of gebruikt in combinatie met een videovoeding: leg een draadbrug tussen klemmen b en M in de buitenpost of aan de voeding.

  In beide gevallen aard je klem G: verbind klem G met klem 9 van de gelijkspanningsvoeding of met de aarding in de schakelkast.

 • Plaats de potentiometers op minimum en regel beide potentiometers gelijkmatig naar een hoger volume. In geval van audiostoornissen, resonantie en schrille fluittonen draai je de potentiometers wat terug.

 • Bij elektromagnetische storingen van leidingen in de buurt maak je deze even spanningsloos.