! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

PRIVATLIVSPOLITIK

- Juli 2019 -

Introduktion

Nedenfor finder du vores privatlivspolitik (herefter "vi", "os" eller ”vores”). Denne privatlivspolitik dækker kun behandlingen af data relateret til fysiske personer, dvs. personoplysninger. Denne politik gælder ikke data tilhørende juridiske personer. Denne politik informerer om vores politik vedrørende behandlingen af personoplysninger.

I den første del finder du generelle oplysninger, der gælder for al vores behandling af personoplysninger, mens du i anden del finder oplysninger om specifikke behandlingshandlinger, der måtte gælde for dig.

1. Almen information for alle vores måder at behandle personoplysninger

1.1 Hvem er dataansvarlige?

Følgende juridiske personer er dataansvarlige med hensyn til dine personoplysninger og har deres egne behandlingsformål som angivet i nedenstående tabel. Disse juridiske personer er ikke fælles dataansvarlige i henhold til artikel 26 i persondataforordningen.

Dataansvarlig 1:

Niko NV med hjemsted i Belgien:
Industriepark West 40
9100 Sint-Niklaas
virksomhedsregistreringsnummer 0405.045.670
tlf. +32 3 778 90 00
fax +32 3 777 71 20

Dataansvarlig 2:

Niko-Servodan A/S med hjemsted i Danmark:
Stenager 5
6400 Sønderborg
CVR-nummer 35520112
tlf. +45 7442 4726
fax +45 7442 4035

og

forretningskontor i Sverige:
Västberga Allé 32
126 30 Hägersten
tlf. +46 841020015

Dataansvarlig 1 behandler dine personoplysninger:

Dataansvarlig 2 behandler dine personoplysninger:

Du er bruger af et med Niko forbundet produkt eller tjeneste (afsnit 2.1)

Hvis du er installatør (afsnit 2.2)

Hvis du er besøgende på vores websted (afsnit 2.7)

Hvis du er leverandør (afsnit 2.3)

Med henblik på forebyggelse af svig (afsnit 2.14)

Hvis du er erhvervskunde (B2B) (afsnit 2.4)

 

Hvis du er forbruger og kunde (B2C) (afsnit 2.5)

 

Hvis du er besøgende på en af vores adresser (afsnit 2.6)

 

Hvis du er bruger af en af vores gratis apps eller et af vores gratis softwareprogrammer (afsnit 2.8)

 

Hvis du modtager kommercielle oplysninger om produkter og tjenester fra os (afsnit 2.9)

 

Hvis du modtager kommercielle oplysninger om produkter eller tjenester fra en af vores partnere (afsnit 2.10)

 

Hvis du deltager i en markedsundersøgelse (afsnit 2.11)

 

Hvis du deltager i en test (afsnit 2.12)

 

Hvis du ansøger om en stilling (afsnit 2.13)

 

Med henblik på forebyggelse af svig (afsnit 2.14)

1.2 Hvordan kommer du i kontakt med Data Protection Officer (DPO, databeskyttelsesansvarlige)?

For alle behandlingsprocesser, der udføres af Niko group, er der blevet anvist en Data Protection Officer (DPO, databeskyttelsesansvarlige), som du kan kontakte med spørgsmål eller klager. Du kan kontakte din DPO med posten: Niko NV, FAO Data Protection Officer, Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas, Belgium eller via e-mail dataprotectionofficer@niko.eu.

1.3 Hvem modtager dine personoplysninger?

Vi vil videregive dine personoplysninger til de af vores medarbejdere, som har brug for oplysningerne til at udføre deres opgaver, til underleverandører, der behandler personoplysninger for Niko (forarbejdere), til andre virksomheder inden for den gruppe af virksomheder, som vi tilhører, til akademiske institutioner med henblik på forskning og udvikling, til retslige eller politimyndigheder, hvis det kræves af loven.

1.4 Deler vi dine personoplysninger uden for EU?

I nogle tilfælde kan vi muligvis videregive dine personoplysninger til modtagere uden for EU. I de tilfælde yder vi en passende beskyttelse af dine personoplysninger ved enten at indgå en aftale med sådanne modtagere eller ved at arbejde med modtagere, der er certificeret eller ligger i lande, der er godkendt af Europa-Kommissionen. Du kan til enhver tid henvende dig til Data Protection Officer (DPO, databeskyttelsesansvarlige) for at få adgang til den aktuelle passende beskyttelse, der leveres af os.

1.5 Hvilke rettigheder har jeg som registreret?

Du har en følgende rettigheder:

 • Du har til alle tider ret til at tilgå dine personoplysninger. Dette giver dig ret til at kontrollere, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
 • Du har til enhver tid ret til at få rettet dine personoplysninger. Dette giver dig ret til at rette op på eller supplere forkerte eller ufuldstændige personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få slettet dine personoplysninger. Dette giver dig ret til permanent at slette alle personoplysninger, vi behandler om dig. Vi er ikke altid forpligtet til at slette dine personoplysninger efter din anmodning. Denne ret gælder kun i sagerne og i det omfang det er fastsat i loven.
 • Du har ret til at begrænse mod behandlingen af dine personoplysninger. Det giver dig ret til at fryse brugen af dine personoplysninger af os uden at slette den. Vi er ikke altid forpligtet til at begrænse dine personoplysninger efter din anmodning. Denne ret gælder kun i sagerne og i det omfang det er fastsat i loven.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Det giver dig ret til at gøre indsigelse mod yderligere behandling af dine personoplysninger. Vi er ikke altid forpligtet til at respektere din indsigelse. Denne ret gælder kun, når vi behandler dine personoplysninger i henhold til vores legitime interesse.
 • Du har ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid, når dine personoplysninger behandles på baggrund af dit samtykke.
 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål.
 • Du har ret til dataoverførsel. Det giver dig mulighed for nemt at flytte, kopiere eller fremsende personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden. Denne ret kan kun udøves, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller på en kontrakt med dig.
 • Du kan henvende dig til os angående dine rettigheder eller bekymringer vedrørende beskyttelsen af dine personoplysninger. Du kan også henvende dig til vores Data Protection Officer (DPO, databeskyttelsesansvarlige).

1.6 Vil du gerne indgive en klage til tilsynsmyndigheden?

Du kan altid indgive en klage til tilsynsmyndigheden.

For Danmark er det:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tel: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

2. Specifikke behandlinger, der kan gælde for dig

Vi kan komme i besiddelse af dine personoplysninger fra mange forskellige kanaler, produkter og metoder. Alt efter hvilke kanaler, produkter og metoder det er, vil vores brug af de pågældende personoplysninger variere. Herunder kan du læse, hvilke behandlingsmetoder vi gør brug af.

2.1 Du er bruger af et med Niko forbundet produkt eller tjeneste

Hvis du er bruger af et med Niko forbundet produkt eller tjeneste, som for eksempel Niko Home Control, behandler vi dine personoplysninger til:

 • Driften eller leveringen af det med Niko forbundne produkt eller tjeneste (brugerkonto, brugerstyring, sikkerhed og diagnose, kundeservice, installation og brug af den relaterede, tilsluttede app) i henhold til den med dig indgåede aftale. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne føre denne aftale ud i livet.
 • Forskning og udvikling på grundlag af vores legitime interesse. Forskning og udvikling kan føre til produktforbedring og innovation, hvilket vil gavne dig (du får bedre produkter, der i højere grad er skræddersyet til dine ønsker) og samfundet generelt (øget energibesparelse og/eller sikkerhed).
 • For at de intelligente funktioner af det forbundne produkt eller tjeneste kan fungere, skal der oprettes en profil på grundlag af din bruger- og andre personoplysninger. Baseret på denne profil udløses visse funktioner eller begivenheder automatisk som en del af produktets eller tjenestens korrekte funktionalitet. Du kan til enhver tid slå de intelligente funktioner fra via din brugerkonto.

Forskning og udvikling kan ledsages af oprettelse af en profil baseret på dine brugsoplysninger, hvor elementer, der kan identificere dig udelades - fx dit navn, adresse osv. Denne profil har ingen konsekvenser for dig, ud over de mulige forbedringer af vores produkter.

Hvis du vælger at tilslutte dit med Niko forbundne produkt eller tjeneste til produkter og/eller tjenester fra vores partnere, kan dine personoplysninger blive delt med disse partnere (vi modtager personoplysninger fra denne partner og/eller deler personoplysninger med denne partner). Her kan du finde mere information om vores partnere.

Vi vil bevare dine personoplysninger i 10 år efter lukningen af din brugerkonto.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

2.2 Du er installatør

Hvis du installerer vores produkter, behandler vi dine personoplysninger:

 • Til administration af installatører (herunder administration af service desk, levering af installationssoftware m.m.) baseret på behovet for at gennemføre en aftale med dig. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne gennemføre aftalen.
 • Til at sende dig kommercielle oplysninger om vores produkter og tjenester, forudsat at du har givet samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Vi vil bevare dine personoplysninger i 10 år efter sidste levering.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

2.3 Du er leverandør

Hvis du leverer produkter eller tjenester til os, behandler vi dine personoplysninger som led i vores leverandørstyring baseret på behovet for at indgå en aftale med dig. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne føre aftalen ud i livet. Vi vil bevare dine personoplysninger i 10 år efter sidste levering. For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

2.4 Du er en erhvervskunde (B2B)

Hvis du køber produkter eller tjenester fra os, behandler vi dine personoplysninger som en del af vores kundeadministration ud fra behovet for at gennemføre en aftale med dig. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne gennemføre aftalen.

Vi vil bevare dine personoplysninger i 10 år efter sidste levering.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

2.5 Du er forbruger og kunde (B2C)

Hvis du køber produkter eller tjenester direkte fra os, behandler vi dine personoplysninger som en del af vores kundeadministration ud fra behovet for at gennemføre en aftale med dig. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne gennemføre aftalen.

Vi vil bevare dine personoplysninger i 10 år efter sidste levering.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

2.6 Du er besøgende på en af vores adresser

Hvis du besøger en af vores bygninger, showrooms eller andre adresser, behandler vi dine personoplysninger:

 • For besøgsstyring (brandsikkerhed, fortrolighed og organisation af begivenheder/møder) på grundlag af vores legitime interesser;
 • At kunne sende dig kommercielle oplysninger med din tilladelse. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Vi beholder dine personoplysninger i maksimalt 2 år efter dit sidste besøg.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

2.7 Du er en besøgende på vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside behandler vi dine personoplysninger:

 • Med henblik på at besvare dine spørgsmål eller anmodninger om oplysninger, forudsat at du har givet samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
 • Med henblik på at sende dig kommercielle oplysninger, forudsat at du har givet samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
 • Af hensyn til vores legitime interesse i forskning og udvikling og for at analysere og forbedre brugen og driften af webstedet. Forskning og udvikling kan føre til forbedring og innovation, hvilket er til fordel for dig (du får et bedre websted, som er mere tilpasset til dine ønsker) og brugerne generelt (sikkerhed).

Vi kan opdatere dine personoplysninger med interesser, som vi indsamler fra dig via vores andre kanaler, produkter eller metoder.

Vi beholder dine personoplysninger i maksimalt 5 år efter dit sidste besøg på vores hjemmeside. Under dit besøg på Nikos hjemmeside, cookies placeres også i henhold til vores cookies-politik.

2.8 Du er en bruger af en af vores gratis apps eller softwareprogrammer

Hvis du er bruger af en af vores gratis apps eller softwareprogrammer, behandler vi dine personoplysninger til:

 • Driften af appen eller softwareprogrammet (brugerkonto, brugerstyring, sikkerhed og diagnose, kundeservice, installation og brug af appen) i henhold til den med dig indgåede aftale.
 • Forskning og udvikling på grundlag af vores legitime interesse. Research og udvikling kan føre til produktforbedring og innovation, hvilket vil gavne dig (du får bedre produkter, der i højere grad er skræddersyet til dine ønsker) og samfundet generelt (øget energibesparelse og/eller sikkerhed).

Forskning og udvikling kan ledsages af oprettelse af en profil baseret på dine brugsoplysninger, hvor elementer, der kan identificere dig udelades - fx dit navn, adresse osv. Denne profil har ingen konsekvenser for dig, ud over de mulige forbedringer af vores produkter.

Vi bevarer dine personoplysninger i 10 år efter lukningen af din app-konto.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

2.9 Du modtager kommercielle oplysninger om produkter og tjenester fra os

Når du modtager kommercielle oplysninger om vores produkter og tjenester, behandler vi dine personoplysninger til direkte markedsføring på grundlag af:

 • Dit samtykke, hvis du ikke er kunde hos os eller
 • Vores legitime interesser, hvis du er kunde hos os

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Du kan til enhver tid afmelde dig yderligere tilsendelse af kommercielle oplysninger om vores produkter og tjenester.

Vi vil bevare dine personoplysninger i maksimalt 10 år efter afslutningen af vores kunderelation (hvis du er kunde) eller i maksimalt 5 år efter inaktivitet (hvis du ikke er kunde).

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

2.10. Du modtager kommercielle oplysninger om produkter eller tjenester fra en af vores partnere

Når du modtager kommercielle oplysninger om produkter eller tjenester fra en af vores partnere, behandler vi dine personoplysninger til direkte markedsføring, hvis du giver samtykke til det.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Vi vil beholde dine personoplysninger i maksimalt 5 år efter inaktivitet.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

2.11 Du deltager i en markedsundersøgelse

Hvis du deltager i en markedsundersøgelse, behandler vi dine personoplysninger med det formål at gennemføre markedsundersøgelse af vores produkter og tjenester på grundlag af vores legitime interesser. Markedsundersøgelser gør det muligt for os at fortsætte med at forny og forbedre tilpasningen af vores produkter og tjenester til brugernes ønsker.

Hvis du ikke ønsker at blive kontaktet til markedsundersøgelsesformål, så kontakt os venligst via vores Data Protection Officer (DPO, databeskyttelsesansvarlige). Vi vil bevare dine personoplysninger i op til 3 år efter markedsundersøgelsen er afsluttet.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

2.12 Du deltager i en test

Hvis du deltager i en test, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at teste og evaluere vores produkter og/eller tjenester på grundlag af aftalens gennemførelse. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne føre aftalen ud i livet.

Vi vil bevare dine personoplysninger i maksimalt 5 år efter testens afslutning.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

2.13 Du ansøger om en stilling

Hvis du sender os en ansøgning, behandler vi dine personoplysninger som ansøger:

 • Til administration og evaluering af din stillingsansøgning i forbindelse med det prækontraktuelle forhold
 • Til opretholdelse af et rekrutteringsgrundlag på grundlag af vores legitime interesser. Opretholdelse af et rekrutteringsgrundlag giver os mulighed for at kontakte dig senere med et jobtilbud, hvis der ikke umiddelbart er nogen ledig stilling.

Dine personoplysninger er nødvendige for at kunne vurdere din ansøgning og eventuelt tilbyde dig en stilling.

Vi gemmer dine personoplysninger i højst 6 måneder efter din sidste ansøgning.

Hvis du ikke ønsker at blive inkluderet i et rekrutteringsgrundlag, bedes du meddele os dette via vores databeskyttelsesrådgiver (DPO).

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

2.14 Forebyggelse af svig

Hvis vi behandler dine personoplysninger af hensyn til et af ovenstående formål, behandler vi dem også af hensyn til:

 • Afsløring, forebyggelse og bekæmpelse af svig og misbrug på baggrund af vores legitime interesse. Mindre svig og misbrug er en fordel for os, vores kunder og vores leverandører.
 • Håndtering af tvister på grundlag af vores legitime interesse, fordi vi skal være i stand til at beskytte og forsvare vores rettigheder. Vi gemmer dine personoplysninger i højst 10 år efter, at de er blevet inaktive.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.