Installationskanal

Vill du ha ett extra vägguttag, nätverksuttag eller telefonuttag någonstans? Finns det kablar längs dina väggar? Du kan lösa detta med installationskanaler utan att borra eller göra större ingrepp i väggen. Du kan integrera kablaget, vägguttag, tryckknappar, media uttag med din interiör. Det symmetriska klicksystemet monteras snabbt och enkelt mot din vägg, horisontellt eller vertikalt.

list 0
Favoriter