! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Universal RLC dimmer, Styrning via tryckknapp, 5 – 350 V

Type nr.
330-00700
E-Nr.
1377525
Tekniska datablad
Tekniska manualer
Bruksanvisningar
CE-märkning certifikat

Beskrivning

Dimmer för alla typer av lampor: glödlampor, 230 V-halogenlampor, alla lågspänningshalogenlampor, dimbara lågenergilampor och LED-lampor samt lågspännings-LED. Styrning via en NO-knapp (230 V AC eller 8–24 V AC/V DC). Använd med eller utan minnesfunktion, trappfunktion eller allt av-funktion. Överensstämmer med EU:s EMC-direktiv samt säkerhetsstandard EN60669-2-1.

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på www.niko.eu/innovation.

Specifikationsbeskrivning

Universal RLC dimmer, Styrning via tryckknapp, 5 – 350 V.

 • Funktion: Denna modulära dimmer fungerar både som framkanterad dimmer och som bakkanterad dimmer. Valet av lamptyp äger rum via inställningar på modulen. Dessutom kan den lampspecifika lägsta dimningsnivån också anpassas. Dimmern är försedd med automatisk detektion och indikation av felaktiga tillstånd (överbelastning, kortslutning, etc.). tryckknappar (ej lysande) eller potentialfria tryckknappar (8–24 V). Tryck kort för att tända och släcka. Tryck länge för att dimma upp och ned. När du trycker länge växlar dimningsriktningen efter varje avbrott (dimma upp -> stopp -> dimma ned-> stopp -> dimma upp -> etc.). När maxintensiteten har nåtts förblir dimningsintensiteten oförändrad. Den sista dimningsnivån som nås innan dimmern slås av sparas i minnet. Upp til 30 N.O.-kontakter (170-0000X) kan parallellkopplas (maximalt avstånd 100 m). Tryckknapparna är inte galvaniskt isolerade. Val av 2 ytterligare lägen som kan väljas med DIP-switcharna på enheten. Läge 1 är enknappsstyrningen (normal styrning). Genom att välja detta läge arbetar dimmern med tryckknappsstyrning (N.O. eller potentialfri). Läge 2 är trapphusfunktionen. Genom att välja detta läge släcks belysningen automatiskt efter 3 minuter.

Dimmern kan användas med eller utan minne. Standardinställningen för dimmern är utan minnesfunktion. Du kan ändra denna funktion med kontrollknappen. Dessutom kan dimmern även arbeta i "allt-av"-läge. Om en annan kontrollpunkt ansluts till allt-av-ingången kan denna kontroll släcka all belysning som är ansluten till denna dimmer.

 • Lägsta belastning: 5 W/20 VA
 • Maximal belastning elektronisk transformator: 350 VA
 • Maximal belastning ferromagnetisk transformator: 350 VA
 • Maximal belastning ringkärnetransformator: 350 VA
 • Maximal belastning lågenergilampor (CFLi): 200 W
 • PLC-störningsskydd: utrustad med ett filter för att undvika störning från CAB-signaler och undvika flimmer som orsakas av plötsliga sänkningar av nätfrekvensen (frekvensdippar på upp till 3 Hz).
 • Skydd mot överbelastning: termiskt överbelastningsskydd med automatisk återställningsfunktion
 • Kortslutningssäker: elektroniskt kortslutningsskydd
 • Kapacitetsminskning: vid en omgivningstemperatur över 35 °C minskar den maximala belastningen med 5 % per 5 °C
 • Anslutningsklämmor
  • 2 x 1,5 mm² eller 1 x 2,5 mm² per anslutningsterminal
 • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Maximal MCB-klass: 16 A (begränsad av nationella installationsregler)
 • Anslutningsterminaler: 3 anslutningsterminaler upptill och 3 anslutningsterminaler nedtill
 • DIN-mått: 1E
 • Märkning: CE
Artikeln ovan är en del av denna produkt:

Relaterade produkter

Favoriter ( 0 )