! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko etablerar en separat avdelning för byggnadsautomatisering

Since the beginning of 2024, the well-known family-owned company Niko from Sint-Niklaas has founded a separate and autonomous division located in Antwerp. The activities related to building automation, sensors, and access control are consolidated under the division name WYGWAM at Desguinlei in Antwerp. "It's a deliberate strategy to separate these activities from the switching material market," says Jo De Backer, Executive Director of Andhers (formerly Niko Group).

Jo De Backer - Niko

”Båda marknaderna kräver ett unikt tillvägagångssätt. Marknaden för material till strömställare är etablerad och konservativ, med en traditionell försäljningskanal. Å andra sidan utvecklas marknaden för byggnadsautomatisering snabbt, med otaliga små aktörer som sträcker sig från etablerade företags traditionella engångsförsäljningar av maskinvara till uppstartsföretagens modell med återkommande kunder. Vi är trygga med att det här nya tillvägagångssättet kommer hjälpa oss att uppnå vårt mål att skapa framtidssäkra byggnader som inte bara är funktionella utan också gifter sig med våra kunders individuella önskningar och krav på ett smidigt sätt.”

- Jo De Backer, vd för Andhers

Nytt namn och ny plats för ”byggnadsautomatisering och sensorer”

Avdelningen som specialiserar sig på ”byggnadsautomatisering, sensorer och åtkomstkontroll” lämnade Sint-Niklaas och flyttade till ett nytt kontor i Antwerpen 2 januari 2024 under ledning av Koen Pepermans, vd för Wygwam. ”Byggnadsautomatisering genomgår för närvarande en snabb utveckling inom maskinvara, programvara, datahantering och användning. Som en ny avdelning med ett starkt fokus på den här marknaden kommer vi fortsätta fokusera på innovation och på att stärka vår framtid och position på marknaden. Våra försäljningsteam i Belgien, Nederländerna, Frankrike och Slovakien kommer fortsätta tillhandahålla hela vårt produktutbud, vilket garanterar kontinuitet för våra grossistpartner. Vi bibehåller en enda kontaktpunkt för våra kunder, oavsett de interna förändringarna. För våra internationella marknader bortom Belgien, Nederländerna, Frankrike och Slovakien, där det primära fokuset är byggnadsautomatisering och sensorer, kommer vi framöver att bedriva verksamheten under det nya namnet Wygwam.” – Koen Pepermans

Vår nya vd

Koen Pepermans startade år 1989 ett eget företag med fokus på systemintegrering och hemautomatisering i den elektriska sektorn. Efter en sammanslagning med en amerikansk partner växte det till Vantage Controls, som sysslar med hem- och byggnadsautomatisering samt belysningsstyrning. 2006 sålde Koen företaget till den franska koncernen Legrand SA. Koen fortsatte leda företaget i Legrands regi, och fram till 2017 deltog han aktivt i den globala strategiska marknadsföringen. Därefter blev han frilansare och rådgivare inom molnbaserad hemautomatisering och sakernas internet. Sedan 2018 har han varit vice vd för global försäljning och affärsutveckling på Cool Automation, ett israeliskt uppstartsföretag som sysslar med kontroller för sakernas internet, HVAC och energihantering med en ny utveckling inom molnlösningar och SaaS-verksamhet. Koen bor i Antwerpen, är gift och har tre söner.