! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

  • När du behöver en snabb och enkel lösning...

  • Strömställare och vägguttag ur Niko Hydro-sortimentet finns också med snabbanslutningar...

  • Skillnaden är hur ledaren sitter fäst i anslutningen...

  • Ja, inga problem.

  • Enheten för LED-indikering ska väljas utifrån typen av strömställare eller tryckknappar som du har..

  • Ja, Nikos snabbanslutningar genomgår gedigen testning....

  • Ledarna för vägguttag måste skalas av 14 mm, ledarna för strömställare 8 mm...

  • Ja. Snabbanslutningar finns för ett brett och universellt sortiment...