! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control - Vad händer med mina personuppgifter när jag registrerar mig?

”Niko never let you down” är något vi på Niko inte kompromissar med. Skydd av personuppgifter så att säkerheten upprätthålls är en integrerad del av vårt åtagande gentemot kunder och slutanvändare. På Niko strävar vi kontinuerligt efter att till fullo uppfylla alla lagar inom dessa områden, för att skydda det som är viktigt för dig och din familj.

Säkerhets- och uppgiftsskyddet på Niko granskas regelbundet i syfte att validera våra produkter och processer. Om eventuella förbättringsområden identifieras inleder vi omedelbart de processer som krävs för att effektivt införa dessa förbättringar i vårt arbetssätt. Vi håller reda på och inför ny lagstiftning löpande och strävar efter att alltid, om möjligt, göra det där lilla extra.

Niko vill att du ska känna dig trygg i ditt hem med anslutna lösningar från Niko.