! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control - Varför väljer installatören Niko Home Control?

Den boendes behov stod centralt när Niko Home Control utformades. Installatören har här allt som krävs för att uppfylla önskemålen från den som bygger (om). Niko Home Control går snabbt och enkelt att installera och kan anpassas perfekt till installationens storlek. Programmeringsmjukvaran är också mycket intuitiv. En hel del logik har ställts in i förväg. Niko Home Control innebär mycket mervärde för installatören, utan så mycket extra arbete eller svårigheter. 

Varför installatören väljer Niko Home Control*:

 • Niko Home Control installation
  • icke-polariserad tvåtrådskabel till alla styranordningar
  • fri topåologi med tillgängliga standardkablar såsom SVV eller JYSTY (UTP, STP, TPVF, …)
  • översiktlig uppbyggnad och begränsat utrymme i kopplingsskåpet
  • ett minimum av kablar i kopplingsskåpet eftersom modulerna ansluts med en unik skjutbrygga
  • ett minimum av programmeringsarbete eftersom varje funktion har en egen modul
  • komponenterna har en synnerligen låg energiförbrukning
  • ett minimum av värmedissipation i kopplingsskåpet, modulerna har en mycket lång livslängd
 • Enkel och mycket snabb installation
 • Användarvänlig programmering
 • Mervärde jämfört med traditionell installation

Den fullständigt utarbetade argumenteringen finns i broschyren för fackmän.