! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control - MAC-adressen och SN-serienumret är två separata nummer men på Niko Partner Program kan jag bara ange ett nummer. Hur ska jag göra?

Ett exempel:
  • MAC-adressen är 00:11:22:AB:CD:EF

  • Serienumret är 0123456789

Din registreringskod blir då 001122ABCDEF0123456789