! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control - Hur kan jag följa gas- och vattenförbrukningen? Behöver jag en särskild mätare för det?

Skaffa en mätare med pulsutgång. Anslut pulsutgången till pulsräknaren. Finns det en (mekanisk) gasmätare installerad? Montera i så fall en pulsgivare (klickanordning) på huset till den mätaren. Det finns olika märken av sådana klickanordningar i handeln. På själva gasledningen behöver ingenting förändras. I Belgien används följande typer av gasmätare:
  • RF1 av märket Itron, Actaris, Pipersberg eller Schlumberger. Den här typen av gasmätare kan utrustas med pulsgivaren Actaris 951-858-04 eller 951-858-06.

  • BK-G4 av märket Elster eller Krom Schroder. För den typen av gasmätare används pulsgivaren Elster IN-Z62 eller IN-Z61. 

<pbåde> </pbåde>

Man kan också be installatören av värme- eller sanitetsanordningar att montera en separat gas- eller vattenmätare med pulsutgång.