! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control Partners - Vad händer om anslutningen mellan Niko Home Control och partnersystemet avbryts?

Niko Home Control och partnersystemet fungerar oberoende av varandra.
API-anslutningen mellan Niko Home Control och partnersystemet gör det möjligt för dig att styra partnersystemets funktioner. Om länken mellan systemet avbryts kan du fortfarande styra dina egna Niko Home Control-funktioner. Partnersystemets funktioner kan emellertid endast styras med partnermärkets app.

Nedan hittar du ett antal förslag på hur du ska upptäcka problemet:

  • Är partnersystemet fortfarande anslutet till hemnätverket eller Internet?
    Kontakta partnermärket för att kontrollera detta.
  • Kan du fortfarande styra partnersystemet med partnermärkets app?
    Om inte ska du kontakta partnermärket för att åtgärda detta.
  • Använder partnersystemet autentiseringsuppgifter (t.ex. inloggning och lösenord), och har dessa ändrats?
    Du kan uppdatera denna information i webbportalen.