! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control API - Vad kan jag göra med hobby API?

Connected controllern för Niko Home Control II och den trådlösa gatewayen har ett hobby API, som ger dig lokal åtkomst till Niko Home Control-installationen i din bostad. Så snart som din installation har konfigurerats kan du använda Niko Home Control-installationen med hobby API, samt ta emot statusinformation.

Mer information om hobby API finns på webbplatsen.