! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Dimrar - Vad ska jag göra när en LED-lampa blinkar eller förblir tänd efter att jag stängt av? Belysningskällan är ansluten till en tvåledardimmer.

En tvåledardimmer får sin strömförsörjning från den anslutna belysningskällan. Därför är det viktigt att använda lampor och armaturer av hög kvalitet. Om LED-lamporna är av sämre kvalitet kan det ge synbara effekter:

  • -En lampa blinkar om inte tillräckligt med ström passerar genom lampan till dimmern. I denna situation förlorar dimmern sin synkronisering och belysningskällan kommer att blinka.
  • -Lampor förblir tända efter att dimmern slagits av när läckströmmar genereras via kapacitiva effekter tillsammans med långa kablar, eller om belysningskällan tillåter att för mycket läckström passerar. Lampor eller belysningsarmaturer med mycket låg elektrisk effekt kan som en följd tändas, till och med efter att dimmern slagits av (den så kallade ”spökljuseffekten”).

De här effekterna kan undvikas med en kompensator för LED-lampor (t.ex. 09-016-10 eller 310-0500X). De här komponenterna kan installeras av en fackman, parallellt över den första LED-lampan i belysningskretsen, mellan strömställningsledningen och neutralledaren. OBS: När lampans blinkande orsakas av PLC-störningseffekter nyttjar det inget till att lägga till lampkompensatorn.