! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Dimrar - Kan jag ansluta fler än 10 LED-lampor till en Niko-dimmer?

Ja. Detta är möjligt eftersom denna generationens LED-lampor, främst glödtrådslampor, genererar lägre strömtoppar under dimning än tidigare generationer. Antalet LED-lampor som du kan ansluta till en dimmer är beroende av den maximala elektriska belastning som dimmern kan styra. Kontrollera det maximala värdet i manualen för din valda dimmer.

Om du har LED-lampor som genererar högre strömtoppar kan dimmerns termiska skydd utlösas automatiskt. Prova i så fall att konfigurera dimmern till en lampprofil med bakkant faskontroll, minska antalet LED-lampor i belysningskretsen eller installera en typ av LED-lampor (annat märke) som genererar lägre strömtoppar.