! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Dimrar - Hur ansluter jag en tvåledar- och en treledardimmer?

Med en tvåledardimmer är fasledaren ansluten till elnätet. Strömställningsledningen går till lampan, eller belysningsarmaturen, som du återansluter till nätet med neutralledningen.

Med en treledardimmer är fasledaren och neutralledaren anslutna till elnätet. Anslut kopplingsledningen till lampan eller belysningsarmaturen som du återansluter till nätet med neutralledningen. Mer detaljer och kopplingsscheman finns i dimmermanualerna och den tekniska katalogen på www.niko.eu.