! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Energimätare 3 x 400/63 för Niko Home Control

Type nr.
550-00803
E-Nr.
1710653
Tekniska datablad
Tekniska manualer
CE-märkning certifikat

Beskrivning

Denna modul används för att mäta din totala elförbrukning, solcellsproduktion och energiförbrukningen för enskilda apparater. Med Niko Home-appen och eko-displayen kan du övervaka elförbrukningen, elproduktionen, självförbrukningen och detektera avvikelser. Mätaren gör det också möjligt att använda smarta energivarningar i Niko Home Control som meddelar om energiförbrukningen är onormal. Om du aktiverar Niko Home Control-solläget kan du börja öka din självförbrukning genom att automatiskt aktivera dina apparater vid stora mängder solenergi. Modulen är utrustad med en LED-indikering per kanal och en LED-indikering för status.

Specifikationsbeskrivning

Energimätare 3 x 400/63 för Niko Home Control.

 • Funktion: Elmätningsmodulen är tillgänglig med en kanal eller tre kanaler och används för mätning av förbrukningen eller elproduktionen hos en eller flera omkopplingskretsar eller faser. Typiska tillämpningar för dessa moduler:
 • mätning av den totala elförbrukningen för bostaden som är ansluten till ett enfasförsörjningsnät.
 • mätning av den totala elförbrukningen för en bostad som är ansluten till ett trefasförsörjningsnät 3N 400 VAC (mätning av den totala förbrukningen i en bostad ansluten till ett trefasförsörjningsnät 3 x 230 VAC är inte möjligt!)
 • mätning av mängden energi som genereras av solcellspaneler.
 • mätning av förbrukningen hos specifika kretsar, som t.ex. på husets övervåning.
 • utvärdering av vilka enheter som förbrukar mycket el.

Mätningsmodulen mäter den elektriska strömmen i en eller flera ledare via de medföljande strömtängerna. Modulen mäter spänningen hos fasen som ska mätas via anslutningsterminalerna. Genom att mäta både ström och spänning kan installationen noggrant utvärdera hur mycket el som förbrukas eller produceras i hemmet. Alla värden skickas till Niko Home Control-installationen. Eko-displayen visar den totala elförbrukningen och elproduktionen, om tillämpligt. En detaljerad översikt över dessa data kan begäras via pekskärmen, en smartphone eller Niko Home Control-energiprogramvaran. Om du vill kunna följa hemmets tidigare elförbrukning måste installationen utrustas med en IP-modul som loggar mätdata.

Välj en elmätningsmodul med en kanal eller en elmätningsmodul med tre kanaler, beroende på antalet och typen av kanaler som du vill mäta. Elförbrukningen kan också mätas av en pulsräknare förutsatt att elmätaren har en pulsutgång.

Om Niko Home Control-installationen har en IP-modul kan denna modul användas för att lagra mätdata. Hur länge IP-modulen kommer att lagra dessa data beror på antalet kanaler i installationen. En översikt ges i tabellen nedan. Om den boende vill lagra dessa data under en längre tidsperiod måste han/hon säkerhetskopiera dessa data med Niko Home Control-energiprogramvaran innan befintliga data skrivs över.

Förutsatt att allt är korrekt installerat kommer elförbrukningen alltid att visas som ett positivt tal medan mängden el som genereras (t.ex. av solpaneler) alltid kommer att visas som ett negativt tal. Du kan bekräfta detta via eko-displayen, pekskärmen eller energiprogramvaran.

Använd programmeringsprogramvaran för att välja valuta: EUR eller GBP. Följande inställningar kan väljas per kanal:

 • kanalnamn.
 • enfas- eller trefasanvändning.
 • kanaltyp: global (mätare från energileverantör), konsument, genererad mängd.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet.

 • mätområde med medföljande strömtänger: 5–14 500 W, 22 mA – 63 A
 • maximalt mätområde för hela mätmodulen: 32 768 W
 • noggrannhet: IEC62053-21 klass 1 (R), klass 2 (L)
 • anslutning: trefas: 3N 400 V AC, 50 Hz // enfas: tre omkopplingskretsar på 230 V AC, 50 Hz
 • 3 strömtänger (medföljer)
 • maximal kabeltjocklek för strömtänger: 1 x 10 mm² eller 6 x 2,5 mm² eller 9 x 1,5 mm²
 • längd på vardera strömtångens anslutningskabel: 100 cm
 • inte lämplig för mätning av likströmskomponenter
 • mätenheter endast i informationssyfte, kan inte användas för fakturering
 • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
 • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Anslutningsterminaler: 3 x 2 skruvterminaler för att mäta spänningen hos den anslutna omkopplingskretsen och 3 x 2 skruvplintar för att ansluta medföljande strömtänger
 • Anslutningsklämmor
  • 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² tråd per anslutningsterminal
 • DIN-mått: DIN 4TE
 • Mått: 90 x 70 x 66 mm
 • Märkning: CE

Select a product below to view related articles, variants or accessories:

Favoriter ( 0 )