! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

RF-gränssnitt Easywave för Niko Home Control

Type nr.
550-00610

Inte längre tillgängligt sedan maj 2020

Artikeln inte tillgänglig

Beskrivning

RF-gränssnittet Easywave låter dig använda trådlösa Easywave-kontroller i Niko Home Control-installationen. Denna enhet tar emot Easywave-radiosignaler, vilket möjliggör användning av kontroller:

 • där det normalt sett inte skulle vara möjligt, t.ex. på glas- eller betongytor
 • för renovering av kulturminnesmärkta byggnader
 • för utökning av befintliga installationer
 • i kontorsutrymmen med flyttbara skiljeväggar
 • när komplex kabeldragning ska undvikas

Specifikationsbeskrivning

RF-gränssnitt Easywave för Niko Home Control. RF-gränssnittet Easywave med Easywave-protokoll låter dig använda trådlösa Easywave-kontroller i Niko Home Control-installationen. Denna modul tar emot Easywave-radiosignaler, vilket möjliggör användning av kontroller:

 • där det normalt sett inte skulle vara möjligt, t.ex. på glas- eller betongytor.
 • för renovering av kulturminnesmärkta byggnader.
 • för utökning av befintliga installationer där det inte är tillåtet att borra eller skapa kanaler.
 • i kontorsutrymmen med flyttbara skiljeväggar.
 • när komplex kabeldragning ska undvikas.

Denna modulära mottagare möjliggör en anslutning mellan Nikos trådlösa Easywave-kontroller och Niko Home Control-installationen. Överföringen äger rum via radiovågor på det licensfria ISM-frekvensbandet 868,3 MHz enligt den europeiska standarden. Denna frekvens tillåter endast produkter som inte utsänder signaler mer än 1 % per timme, vilket minskar risken för avbrutna signaler till ett absolut minimum. Systemet har en modulbaserad uppbyggnad inklusive sändare och en mottagare. Väggsändarna är formade som brytare och är monterade på väggen. De handhållna sändarna är formade som traditionella fjärrkontroller. Dessa produkter är tillverkade i enlighet med EU-regler och uppfyller alla krav i R&TTE-direktiv 1999/5/EG.

Signaler från enheter för vilka en fjärrkontroll används, som t.ex. TV-, video- och ljudenheter, kommer inte att störas av Easywave-sändare. Easywave-sändare behöver inte placeras så att de pekar mot mottagaren. Sändningsavståndet inomhus är ± 30 m, och 100 m i öppet utrymme. Sändningsavståndet beror på vilka material som används i bostaden:

 • tegel, betong: förlust på 20 till 40 %
 • trä, gipsvägg: förlust på 5 till 20 %
 • armerad betong: förlust på 40 till 90 %
 • begränsat metallutrymme: förlust på 90 till 100 %

En diagnostisk enhet (05-370) kan användas för att fastställa RF-signalstyrkan inom ett visst område. Enheten känner igen alla 868,3 MHz-signaler. De nio LED-lamporna på enheten anger kvaliteten på de mottagna signalerna eller styrkan hos eventuella störande signaler. Det gör det möjligt för dig att fastställa om signalavståndet för RF-sändaren uppfyller dina behov eller inte.

Följande trådlösa Easywave-brytare/kontroller är kompatibla med användning med RF-gränssnittet Easywave:

 • brytare med två kontrollknappar (410-00001)
 • brytare med fyra kontrollknappar (410-00002)
 • brytare med åtta kontrollknappar (410-00003)
 • handhållen mini-RF-sändare med en kanal, en kontrollknapp (05-311)
 • fjärrkontroll med fem kanaler, tre kontrollknappar (05-313)
 • handhållen mini-RF-sändare med en kanal, fyra kontrollknappar (05-314)
 • mini-sändargränssnitt med batteri (05-315)

Anslut den externa antennen (medföljer i lådan) till modulen. Den externa antennen inkluderar en anslutningskabel på 2 m. Placera antennen utanför elskåpet för maximalt signalavstånd.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet.

 • Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
 • Lägsta omgivningstemperatur: 0 °C
 • Maximal omgivningstemperatur: +45 °C
 • DIN-mått: DIN 2TE
 • Mått: 92 mm
 • Märkning: CE

Select a product below to view related articles, variants or accessories:

Favoriter ( 0 )