! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Universal RLC dimmer, 0 – 10/1 – 10 V styrning

Type nr.
330-00701
E-Nr.
1377526
Tekniska datablad
Tekniska manualer
Bruksanvisningar
CE-märkning certifikat

Beskrivning

Dimmer för alla typer av lampor: glödlampor, 230 V-halogenlampor, alla lågspänningshalogenlampor, dimbara lågenergilampor och LED-lampor samt lågspännings-LED. 0–10 V-styrning eller 1–10 V strömstyrning. Överensstämmer med EU:s EMC-direktiv samt säkerhetsstandard EN60669-2-1.

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på www.niko.eu/innovation.

Specifikationsbeskrivning

Universal RLC dimmer, 0 – 10/1 – 10 V styrning.

 • Funktion: Denna modulära dimmer fungerar både som framkanterad dimmer och som bakkanterad dimmer. Valet av lamptyp äger rum via inställningar på modulen. Dessutom kan den lampspecifika lägsta dimningsnivån också anpassas. Dimmern är försedd med automatisk detektion och indikation av felaktiga tillstånd (överbelastning, kortslutning, etc.). Dimmern kan styras med en spänningsstyrsignal mellan 0 och 10 V vilket medför att belysningen kan regleras mellan den lägsta och högsta ljusintensiteten. Spänningsstyrsignalen på 0–10 V används i professionella tillämpningar som t.ex. Nikobus-dimmercontrollern eller PLC. Om inspänningen ligger under tröskelspänningen (± 1 V) förblir den anslutna belastningen avstängd. När inspänningen är lika med tröskelspänningen kommer den anslutna belastningen att börja lysa med den lägsta ljusintensiteten. Om inspänningen är 10 V kommer den anslutna belastningen att börja lysa med den högsta ljusintensiteten. Dimmern kan styras med en spänningsstyrsignal mellan 1 och 10 V vilket medför att belysningen kan regleras mellan den lägsta och högsta ljusintensiteten. Intensiteten hos spänningen som flödar genom styrkretsen fastställer ljusnivån. Om inspänningen ligger under tröskelspänningen (± 1,5 V) förblir den anslutna belastningen avstängd. När en styrsignal ansluts kommer den anslutna belastningen att tändas på den lägsta ljusintensiteten. När inspänningen är 10 V kommer den anslutna belastningen att börja lysa med den högsta ljusintensiteten.
 • Lägsta belastning: 5 W/20 VA
 • Maximal belastning elektronisk transformator: 350 VA
 • Maximal belastning ferromagnetisk transformator: 350 VA
 • Maximal belastning ringkärnetransformator: 350 VA
 • Maximal belastning lågenergilampor (CFLi): 200 W
 • PLC-störningsskydd: utrustad med ett filter för att undvika störning från CAB-signaler och undvika flimmer som orsakas av plötsliga sänkningar av nätfrekvensen (frekvensdippar på upp till 3 Hz).
 • Skydd mot överbelastning: termiskt överbelastningsskydd med automatisk återställningsfunktion
 • Kortslutningssäker: elektroniskt kortslutningsskydd
 • Kapacitetsminskning: vid en omgivningstemperatur över 35 °C minskar den maximala belastningen med 5 % per 5 °C
 • Anslutningsklämmor
  • 2 x 1,5 mm² eller 1 x 2,5 mm² per anslutningsterminal
 • Matningsspänning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
 • Maximal MCB-klass: 16 A (begränsad av nationella installationsregler)
 • Anslutningsterminaler: 3 anslutningsterminaler upptill och 3 anslutningsterminaler nedtill
 • DIN-mått: 1E
 • Märkning: CE

Select a product below to view related articles, variants or accessories:

Favoriter ( 0 )