! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Spoločnosť Niko podporuje proces dizajnu „ONTketen“

Produkty pre biologickú budúcnosť

„ONTketen“ dokazuje, že dizajn už nie je len o produktoch, a že sa oplatí spolupracovať naprieč odvetviami. Startup v oblasti čistých technológií Circular Matters a dizajnová platforma Livable spojili svoje sily v projekte zameranom na cirkulárnu a biologickú budúcnosť. Prostredníctvom procesu na vytváranie kooperácie spoločnosť Niko spolupracovala s dizajnovými štúdiami na vytváraní alternatívnych produktov bez použitia fosílnych palív a ťažených surovín, ako jedna z troch prelomových výrobných spoločností.

Spolu s „ONTketen“, Circular Matters a Livable sa vydala na cestu nájsť spôsoby, ako by bolo možné naštartovať prechod na cirkulárne hospodárstvo. V úzkej spolupráci s dizajnérmi a priemyselnými spoločnosťami hľadali spôsoby, ako integrovať úplne nový materiál pre cirkulárne panely do bežného priemyslu. Na produkciu tohto materiálu spoločnosť Circular Matters premieňa zvyšky prírodných materiálov na prírodný biopolymér. Čím vytvára neškodnú alternatívu k tvrdým plastom alebo dreveným panelom bez použitia fosílnych palív.

Proces co-creation 2.0

Ako súčasť „ONTketen“ sa partneri podieľajú na vytváraní procesu pre spoluprácu co-creation 2.0. Nielenže si medzi sebou vymieňajú poznatky, ale už od začiatku do procesov zapojili výrobné spoločnosti a dizajnérov. Keďže presný produkt alebo materiály ešte neboli pevne navrhnuté, mohli sa slobodne realizovať pri riadení procesu a navrhovaní materiálov. Napr. v posledných mesiacoch boli na základe praktických skúseností preskúmané viaceré nové postupy a techniky a s materiálom zaznamenali ďalší dôležitý vývoj.

Na základe otvorenej výzvy Livable Platform a Circular Matters spojili tri výrobné spoločnosti s tromi dizajnérskymi štúdiami. Napríklad textilná dizajnérka Esther Van Schuylenbergh preskúmala, ako by mohla vypínače a prvky domácej automatizácie od spoločnosti Niko spraviť ešte hmatateľnejšie a príjemnejšie na dotyk s využitím cirkulárneho materiálu. Brent Neve a Giel Dedeurwaerder spolupracovali so spoločnosťou Van Hoecke na modulárnom úložnom systéme pre rozvádzače a spoločnosť Studio Part preskúmala, ako by sa neobnoviteľné materiály mohli nahradiť obnoviteľnou alternatívou pre núdzové osvetlenie ETAP.

NIKO X Esther Van Schuylenbergh

Na základe presvedčenia, že je čoraz viac potrebné dopriať zákazníkom skutočnú radosť z „dotyku“, textilná dizajnérka Esther Van Schuylenberghová preskúmala, ako by bolo možné tvrdý a hladký materiál na panely Circular Matters spraviť na dotyk príjemnejší a akú pridanú hodnotu by z toho mohla spoločnosť Niko ponúknuť svojim používateľom. Odvážny a experimentálny výskum materiálov a štruktúr viedol ku koncepcii taktilného ovládania, pri ktorom by pomocou rôznych štruktúr bolo možné ovládať rôzne zdroje svetla, rolety, kúrenie a chladenie.

Použitie povrchov, ktoré sú hmatateľne hrubšie alebo hladšie, dodáva materiálu dodatočnú komunikačnú hodnotu, ktorá napríklad nabáda používateľa, aby si viac uvedomoval spotrebu energie. Hmatateľná fyzická interakcia zdôrazňuje dôležitosť dotyku v tom, ako vnímame svoje okolie, a zvyšuje naše povedomie o tom, že v tomto digitálnom veku často strácame zmysel pre dotyk. „ONTketen“ získalo podporu od spoločnosti Flanders Imagination Works.

Dizajn je súčasťou DNA spoločnosti Niko.

Mnohé ocenenia, ktoré spoločnosť Niko získala, a výnimočná oddanosť našich zákazníkov dokazujú, že dizajn a úžitkovosť idú ruka v ruke.

Niko je skutočne udržateľná spoločnosť

Aktívne vyhľadávame riešenia, ktoré v maximálnej možnej miere znižujú ekologický dopad našich produktov.