! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

OSN odovzdalo spoločnosti Niko prestížny certifikát pre priekopníkov v oblasti cieľov udržateľného rozvoja SDG Pioneer

Spoločnosť Niko z mesta Sint-Niklaas bola medzinárodne uznaná za udržateľné podnikanie

Spoločnosť Niko, líder belgického trhu v produkcii elektroinštalačných zariadení a domácej automatizácie, nedávno získala oficiálny certifikát pre priekopníkov v oblasti cieľov udržateľného rozvoja SDG Pioneer od organizácie Unitary (školiacej organizácie OSN). OSN týmto odmenila spoločnosť Niko za úsilie pri podnikaní objektívnych a konkrétnych krokov na udržateľné podnikanie. Udržateľnosť je už roky na najvyšších priečkach plánu tohto rodinného podniku z mesta Sint-Niklaas a dôkazom toho je aj záväzok spoločnosti vyjadrený od roku 2001 v Environmentálnej charte Voka. V roku 2018 spoločnosť Niko zmenila taktiku a podpísala chartu udržateľného podnikania.

Prostredníctvom tejto charty spoločnosť Niko od roku 2018 podniká nové kroky zamerané na 17 cieľov udržateľného rozvoja pod vedením flámskej siete spoločností Voka. Tieto ciele sa používajú ako globálny štandard pre udržateľné podnikanie a netýkajú sa len životného prostredia. Zahŕňajú 5 rôznych oblastí: starostlivosť o životné prostredie, ľudí, ekonomickú prosperitu, nenásilné a etické konanie a podporu lokálnej a medzinárodnej spolupráce.

„Na získanie certifikátu pre priekopníkov v oblasti cieľov udržateľného rozvoja SDG Pioneer je potrebné preukázať kontinuálne úsilie na zvýšenie udržateľnosti organizácie. Nejde len o slová, ale o skutky,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Niko Philippe Bonamie. „Sme si vedomí, v akej spoločnosti pracujeme a žijeme. Znamená to pre nás viac ako len starostlivosť o životné prostredie a klímu. Ako spoločnosť sa veľmi venujeme našim partnerom a zákazníkom. Ľudia sú pre nás najdôležitejší a investujeme do nich bez rozdielu, či ide o zákazníkov, inštalatérov, poradcov, dodávateľov, koncových používateľov alebo našich vlastných ľudí.

Priekopníci v politike udržateľnosti

Sieť Voka vedie 300 flámskych spoločností, ktoré aktívne začleňujú udržateľné podnikanie do svojej firemnej politiky a chcú hlásiť svoje výsledky hodnotiacej komisii. Spoločnosť Niko splnila všetky kritériá a včera počas dňa udržateľného podnikania siete Voka získala ocenenie.

„Máme silné základy, na ktorých môžeme stavať,“ hovorí koordinátor spoločnosti Niko pre environmentálne náležitosti Dirk D’Haese.“Spoločnosť Niko vlastní 4,8 hektára lesov. V súčasnosti skúmame možnosti, ako tu umiestniť naše vlastné včelie úle. Už nejaký čas investujeme do ekologickejšieho vozového parku a zameriavame sa na bicykle ako primárny dopravný prostriedok pre našich zamestnancov. V rámci nášho nového cyklistického plánu ponúkame príspevok na bicykel a už 121 zamestnancov sa zapojilo do nášho plánu prenájmu bicyklov. Budujeme aj prístrešok na bicykle so zelenou strechou.“

Udržateľnosť majú naši zamestnanci v krvi. Podieľajú sa na politike udržateľnosti a pracujú v rôznych pracovných skupinách pre udržateľnosť, komunikáciu, zdravie, zdravú výživu a mobilitu v rámci programu pre duševnú a telesnú pohodu zamestnancov. Podpísaním charty rôznorodosti Voka v roku 2020 sa spoločnosť Niko zaviazala bojovať proti nerovnosti a podporovať rodovú rovnosť.

Smart zásuvka

Okrem samotnej spoločnosti a jej zamestnancov sa politika udržateľnosti Niko zameriava aj na používateľov. Jedným z príkladov je smart zásuvka. V júli 2020 spoločnosť Niko uviedla na trh zásuvku, ktorá umožňuje naplánovať, na diaľku ovládať a programovať spotrebu energie konkrétnych spotrebičov. Vďaka pripojeniu k digitálnym meračom a solárnym panelom používatelia tiež môžu efektívnejšie manipulovať so svojou vlastnou solárnou energiou.

Ambiciózna budúcnosť

Získanie certifikátu neznamená koniec udržateľného podnikania spoločnosti Niko. Budeme kontinuálne hodnotiť a v prípade potreby upravovať opatrenia prijaté okrem iného v rámci vodného hospodárstva, lesného hospodárstva, partnerstva a energie.

„Vidíme, že spoločnosť Niko sa v nasledujúcich rokoch zameriava na rodovú rovnosť (interné školenie pre všetkých v rámci Niko Academy), zníženie nerovnosti (podpísanie charty rôznorodosti Voka), ekologickú produkciu (napr. ekologické obaly, redukcia odpadu), racionálne využívanie energie (energetický ovládací panel) a zodpovednú produkciu (obehové hospodárstvo)“ hovorí Helen Jacobs, projektový poradca pre udržateľné podnikanie vo Voka Antwerp-Waasland.“ A my to, samozrejme, chválime. Sme presvedčení, že zamerať sa na udržateľnosť je tá správna voľba. Štúdie ukazujú, že organizácie orientované na udržateľnosť sú efektívnejšie a odolnejšie, majú lepšiu reputáciu a jednoduchšie priťahujú a udržiavajú si zamestnancov.“

Niko je jednou zo 100 spoločností vo Flámsku, ktoré sa môžu označiť za priekopníkov v oblasti udržateľného rozvoja (SDG Pioneers).

Prečítajte si viac o politike udržateľnosti spoločnosti Niko