! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Produkty Zigbee® podłączone do Niko
Produkty Zigbee® podłączone do Niko są przede wszystkim przeznaczone do stosowania razem ze środowiskiem Niko Home Control. Ich użycie podlega warunkom użytkowania Niko Home Control.

Aktualizacje oprogramowania
Instalacja powinna zawsze mieć najnowszą wersję oprogramowania w celu zagwarantowania prawidłowej pracy produktów Zigbee® podłączonych do systemu Niko. Aktualizacje oprogramowania można instalować wyłącznie, gdy urządzenia Zigbee® zostały podłączone do rozwiązania Niko Home Control. Należy zawsze akceptować i instalować aktualizacje oraz łatki bezpieczeństwa dostarczane przez program Niko Home Control lub aplikację Niko Home. Jeżeli nie utworzysz/nie będziesz utrzymywać połączenia z Niko Home Control lub nie będziesz dokonywać aktualizacji, nie można zagwarantować prawidłowego działania ani bezpieczeństwa tych produktów.

Używanie w systemach innych producentów
Produkty Zigbee® połączone z systemami Niko mogą być przyłączane i używane na własną odpowiedzialność i z ograniczoną funkcjonalnością (jako standardowe urządzenie Zigbee®) w sieciach Zigbee® innych producentów. Nie jest dozwolone modyfikowanie istniejących funkcjonalności i parametrów w prywatnych klastrach Zigbee® urządzeń, może być dokonywane wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. Jeżeli wpłynie to na prawidłowe funkcjonowanie lub bezpieczeństwo produktów Zigbee® podłączonych do systemu Niko, może być to podstawą unieważnienia gwarancji.

Firma Niko nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie i bezpieczeństwo urządzeń Zigbee® w przypadkach, gdy są one używane poza środowiskiem Niko Home Control lub gdy są podłączone do urządzeń innych producentów, które nie są zarządzane przez Niko i nad którymi Niko nie ma kontroli. We wspomnianej sytuacji Niko nie może oferować aktualizacji oprogramowania dla tych produktów.

Sieć i bezpieczeństwo
Niko wykorzystuje technologię szyfrowania do zabezpieczenia komunikacji pomiędzy twoimi urządzeniami Niko Home Control. Korzystanie z tych urządzeń jest możliwe przy aktywnym połączeniu z internetem. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za prawidłowe działanie oraz bezpieczeństwo sieci domowej, jak również za uniknięcie nieautoryzowanego dostępu osób trzecich.