! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko gaat voor duurzaam

Bij Niko is duurzaamheid meer dan een modewoord. Al sinds 2001 engageren we ons in het milieucharter van VOKA: we leggen onszelf ambitieuze doelstellingen op om milieuvriendelijker te produceren en een externe audit controleert of we die ook halen. Ondertussen zijn we 18 milieucharters en 3 charters duurzaam ondernemen verder en hebben we een lange weg afgelegd.

Duurzaamheid zit in ons DNA

Dirk D’haese is milieucoördinator bij Niko en van bij het begin nauw betrokken bij het hele proces. Dirk: ‘De aandacht voor milieuzorg hebben we voor een groot stuk te danken aan Jo De Backer, de kleinzoon van een van de oprichters en uitvoerend bestuurder van Niko. Dankzij zijn engagement is Niko altijd een voorloper geweest op het vlak van ecologie en doen we als bedrijf veel meer dan het wettelijke minimum. Ook al hangt daar een prijskaartje aan vast.’

100% Belgisch

Niko is een puur Belgisch bedrijf. Niet alleen het beheer maar ook de productie gebeurt op de site in Sint-Niklaas. ‘Het grote voordeel is dat we de touwtjes zelf in handen hebben en continu kunnen bijsturen en optimaliseren,’ zegt Dirk. ‘We werken met kunststoffen en chemische processen die per definitie belastend zijn voor het milieu. Toch hebben we in de loop der jaren manieren gevonden om de impact daarvan zo klein mogelijk te maken.’

Ecologisch alternatief

‘Sinds enkele jaren werken we samen met de firma Eco-Point om alternatieven te vinden voor schadelijke chemische stoffen’, legt Dirk uit. ‘Zo gebruiken we nu een biologisch middel op basis van raapzaad en maïs om lijmresten te verwijderen in plaats van een chemisch oplosmiddel. Ook de klassieke spuitbussen hebben we al voor meer dan de helft kunnen vervangen door ecologische alternatieven. Dat vraagt soms een kleine aanpassing in onze manier van werken, maar heeft geen impact op de productiviteit of op de kwaliteit van onze producten.’

Afval bestaat niet

De ladder van Lansink is een belangrijke maatstaf voor de industriële afvalverwerking. Bovenaan de ladder staat het meest wenselijke scenario (preventie), onderaan het minst wenselijke (storten). ‘In ons productieproces is storten al meer dan 15 jaar niet meer aan de orde’, zegt Dirk. ‘We zetten volop in op preventie, hergebruik en recyclage.’

‘Een mooi voorbeeld is het ‘aanspuitstuk’ dat bij het gieten van afdekplaatjes overblijft. Het hoogwaardige polycarbonaat wordt opnieuw gemalen en gesmolten, en maakt 10% uit van de grondstof voor nieuwe afdekplaatjes. Intussen hebben we ook al matrijzen in gebruik die plaatjes gieten zonder aanspuitstuk. Op termijn gaan we dus van recyclage naar volledige preventie. Natuurlijk is er ook afval dat we zelf niet kunnen herbestemmen. Daarvoor doen we beroep op Indaver dat gespecialiseerd is in ecologische afvalverwerking en recyclage.’

Vooruitgang

Dirk kijkt optimistisch naar de toekomst: ‘De afgelopen jaren hebben we de lat voor onszelf steeds hoger gelegd. En dat blijven we doen. Door nieuwe inzichten en technologische vooruitgang dienen zich steeds nieuwe kansen aan. We zijn nu betrokken bij een interessant proefproject van de KU Leuven, Next Level Plastic Recycling. Ze brengen verschillende bedrijven samen en onderzoeken welke restproducten van het ene bedrijf nuttig kunnen zijn voor het andere. Als we op die manier samen minder grondstoffen verbruiken is dat een win-win voor alle partijen. De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend!’

Wist je dat

  • de opschriften op de kartonnen dozen van Niko gedrukt zijn met inkt op waterbasis?
  • de zonnepanelen op het dak van de productiehal 1/7 van de jaarlijkse energiebehoefte opleveren?
  • de Niko werknemers binnenkort een fiets of e-bike kunnen leasen?
  • de toiletten op de Niko site met regenwater spoelen?
  • Niko’s bakeliet-afval wordt verwerkt in superstevige parkeerpaaltjes en putdeksels?
  • een boomschorsfilter met bacteriën de solventen afbreekt uit de lucht van de laklijn?