! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Duurzaam ondernemen bij Niko

Van milieucharter naar charter duurzaam ondernemen

Al sinds 2001 staat milieuvriendelijkheid hoog op de agenda bij Niko. We zoeken actief naar oplossingen om de ecologische impact van onze producten zo klein mogelijk te maken.

Om onze milieu-inspanningen goed te stroomlijnen, maken we gebruik van het milieucharter van VOKA. Daarin beschrijven we elk jaar welke doelen we willen realiseren. Een onafhankelijke commissie controleert vervolgens of we die ook halen. Dat is ons al elk jaar gelukt: al meer dan twintig jaar op rij hebben we de lat voor onszelf telkens een stuk hoger gelegd.

Lees onze beleidsverklaring

Niko Voka charter duurzaam ondernemen

In lijn met de SDG’s

In 2018 zijn we overgestapt van het Milieucharter van VOKA naar het Charter Duurzaam Ondernemen van VOKA dat is geïnspireerd op de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Die duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vormen de maatstaf voor duurzame ontwikkeling waaraan bedrijven wereldwijd — maar ook overheden en burgers — hun eigen duurzaamheid kunnen toetsen. Ze bestrijken 5 domeinen, de 5 P’s: planet, people, prosperity, peace & partnership. Daarmee gaan ze dus een stuk breder dan enkel ecologie.

Waar liggen de accenten in het duurzaamheidsbeleid van Niko?

 

SDG 1 - Geen armoede

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

SDG 2 - Geen honger

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

SDG 5 - Gendergelijkheid

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

SDG 6 - Schoon water en sanitair

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

SDG 8 - Eerlijk werk en economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

SDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

SDG 10 - Ongelijkheid verminderen

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

SDG 13 - Klimaatactie

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

SDG 14 - Leven in het water

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen

SDG 15 - Leven op het land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

SDG 16 - Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling

SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Enkele initiatieven uitgelicht:

Ecodesign

Niko levert forse inspanningen om de gevolgen van zijn industriële activiteit op het milieu zo klein mogelijk te houden. Het gaat daarin heel ver. Niko beperkt zich niet tot het louter recycleren van zijn productieafval. Van bij de start van het productontwerp reduceert Niko zijn milieu-impact. Dat heet 'ecodesign'.

De RoHS-verklaring is opgenomen in de CE-markering van elk product. Je kan ook de REACH-verklaringen downloaden.

digitale energiemeter, stroomverbruik meter of Slimme meter voor  zonnepanelen op een open weide

Niko tekent voor meer diversiteit bij rekruteren

Niko is trots een van de eerste ondertekenaars te zijn van een nieuw diversiteitscharter. Dit charter is een formele verklaring om breder te rekruteren, ongeacht kleur, afkomst, leeftijd of geaardheid. Meer dan 50 ondernemers in de regio Antwerpen-Waasland sloten zich bij dit initiatief van VOKA aan.

Het charter erkent dat diversiteit voor dynamische ondernemingen geen 'nice to have' maar wel een 'need to have' is én een voorwaarde is voor duurzame groei en innovatie. Bart Vanderkerken, Niko's VP HR, bevestigt dat Niko actief mensen van alle achtergronden verwelkomt.

Ecologisch alternatief voor gevaarlijke stoffen

Sinds 2017 werkt Niko samen met de firma Eco-Point die biobased alternatieven ontwikkelt voor milieubelastende onderhouds- en reinigingsproducten.

Het is onze ambitie om zoveel mogelijk producten met een gevarenpictogram op de verpakking te vervangen door natuurlijke producten. Die zijn minder belastend voor het milieu en gezonder voor onze medewerkers.

De beste filter van Moeder Natuur

Bij het lakken van de afdekplaatjes van onze schakelaars komen schadelijke oplosmiddelen vrij. Daarom wordt de lucht van de laklijn voor hij vrijkomt eerst gezuiverd. Een filter van boomschors en bacteriën blijkt de meest efficiënte manier om oplosmiddelen uit de lucht van de laklijn te halen.

Niko biofilter

Kunststoffen slim recycleren

Niko heeft de ambitie om in z’n productieproces zo veel mogelijk kunststoffen te hergebruiken.

Bij het gieten van afdekplaatjes blijft er bijvoorbeeld een ‘aanspuitstuk’ over. Het hoogwaardige polycarbonaat wordt opnieuw gemalen en gesmolten, en maakt 10% uit van de grondstof voor nieuwe afdekplaatjes.

Niko is een Factory of the Future

Niko mag zich een Factory of the Future noemen.

Die onderscheiding wordt uitgereikt door technologiefederatie Agoria aan bedrijven die erin slagen om hun fabrieken klaar te stomen voor de toekomst. Voor een bedrijf als Niko, dat graag lokaal in Sint-Niklaas wil blijven produceren, is investeren in innovatie en digitalisering de beste manier om concurrentieel te blijven.

Niko - Factory of the Future

Een interview met de milieucoördinator van Niko

Dirk D’haese is milieucoördinator bij Niko en van bij het begin nauw betrokken bij het hele proces. Dirk: ‘De aandacht voor milieuzorg hebben we voor een groot stuk te danken aan Jo De Backer, de kleinzoon van een van de oprichters en uitvoerend bestuurder van Niko. Dankzij zijn engagement is Niko altijd een voorloper geweest op het vlak van ecologie en doen we als bedrijf veel meer dan het wettelijke minimum. Ook al hangt daar een prijskaartje aan vast.’

Lees meer