! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

SDG 3 - Ecologisch alternatief voor gevaarlijke stoffen

Het is onze ambitie om zoveel mogelijk producten met een gevarenpictogram op de verpakking te vervangen door natuurlijke producten. Die zijn minder belastend voor het milieu en gezonder voor onze medewerkers.

Sinds 2017 werkt Niko samen met de firma Eco-Point die biobased alternatieven ontwikkelt voor milieubelastende onderhouds- en reinigingsproducten.

Testfase

Voor we ecologische alternatieven in het productieproces toepassen, moeten we ze eerst uitvoerig testen en evalueren. Waar ligt het vlampunt? Hoe verloopt de reiniging? Wat met de oplosbaarheid? Als de alternatieven even efficiënt blijken en als we alle risico’s kunnen uitsluiten, vervangen we de klassieke chemische producten door het ecologische alternatief.

Succesverhaal

Een mooi voorbeeld: om lijmresten te verwijderen gebruiken we nu geen chemisch oplosmiddel meer, maar een biologisch middel op basis van raapzaad en maïs. Het biologisch middel is minder vluchtig en heeft dus een langere droogtijd. Maar door een kleine aanpassing in de manier van werken, levert dat geen nadeel op in het totale verloop van het productieproces.

Ook in de laklijn hebben we intussen meer dan de helft van de spuitbussen met drijfgas kunnen vervangen door ecologische alternatieven. We zetten de zoektocht onverminderd door!