! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control voor traditionele bekabeling - Een Zigbee® bediening toevoegen via de Niko Home Control programmeersoftware

Je kan een Zigbee® toestel toevoegen via de Niko Home Control programmeersoftware. Verbind de laptop met het Niko Home Control systeem, open een project en ga naar het overzichtsvenster Creëren.

Ga onder Bedieningen en toestellen toevoegen naar Geconnecteerde bedieningen > Geconnecteerde schakelaars, Zigbee® en selecteer het gewenste Zigbee® toestel in de lijst. Met of zonder ledfeedback. Die keuze maak je op basis van de bestelde afdekplaat – eentje met of zonder lens.

Opmerking: De Easywave# bedieningen staan ook bij Bedieningen en toestellen toevoegen, maar onder Geconnecteerde bedieningen > Geconnecteerde schakelaars