! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

 • Med den nyeste version af Niko Home appen kan du konfigurere Digital black. For at konfigurere denne enhed har appen brug for adgang til din lokalitet. Kontroller dine appindstillinger, og prøv igen for at installere appen.

 • "Niko svigter dig aldrig", er et af Nikos mottoer. Sikkerhed og beskyttelse af dine personoplysninger er en integreret del af vores engagement over for vores kunder og slutbrugere. Hos Niko tilstræber vi konstant at implementere al lovgivning effektivt på disse områder for at beskytte det, der er vigtigt for dig og dem, du holder af.

 • Nej, touch skærmen, modulerne, kontakterne og al anden hardware forbliver det samme.

 • I teorien ja. Men vi anbefaler kraftigt, at du skifter til Niko Home Control II. Det er nemmere og hurtigere at programmere Niko Home Control II, og vi udvikler kun nye funktioner til den nye platform fra nu af.

 • Nej, det er ikke nødvendigt. Dine kunder kan fortsætte med at bruge deres eksisterende Niko Home Control 1.x-installation.

 • Ja. Det gælder, forudsat at installationen ikke indeholder nogen af følgende komponenter: Første generations controller: 550-00001, IP-grænseflade: 550-00508, Gateway: 550-00580, Niko bus Interface: 550-00505, Første generations touch skærm: 550-20100

 • Det er nemmere og hurtigere at programmere dine enheder. Niko Home Control II er også mere intelligent og gør det lettere at skabe merværdi for dine kunder.

 • Den tilsluttede controller er basiselementet i installationen. Hertil kan der føjes en eller flere funktioner. Blandt de populære funktioner er:

 • Et toleders buskabel leverer strøm til de forskellige styringselementer uden for el-tavlen. Tilslutningsdiagrammet har en fri topologi, hvilket betyder, at du ikke er bundet af et fast ledningsdiagram.

 • Når der indlæses ny programmering i installationen, kontrollerer softwaren automatisk, om modulerne og kontrollerne i installationen anvender den seneste softwareversion. Hvis der kræves en opdatering, vises der en meddelelse.

 • Ja, med undtagelse af de moduler, som den tilsluttede controller erstatter: controlleren, IP-grænsefladen og gatewayen.

 • Boligautomatisering har ofte en negativ undertone og forbindes ofte med dyre og komplekse systemer. Det skyldes til dels reklamerne for boligautomatisering, der fortæller om, hvordan du kan fylde badekarret derhjemme fra din bil.

 • Niko Home Control overgår alle de muligheder, der findes i traditionelle elinstallationer. Du vil aktivt spare energi, mens du øger sikkerheden og komforten i dit hjem.

 • "Niko svigter dig aldrig", er et af Nikos mottoer. Sikkerhed og beskyttelse af dine personoplysninger er en integreret del af vores engagement over for vores kunder og slutbrugere. Hos Niko tilstræber vi konstant at implementere al lovgivning effektivt på disse områder for at beskytte det, der er vigtigt for dig og dem, du holder af.

 • Beboerens behov er afgørende for designet af Niko Home Control. Installatøren har alt det, han skal bruge for at opfylde bygherrens eller renovatørens krav. Niko Home Control er hurtigt og nemt at installere og kan tilpasses størrelsen på installationen helt perfekt.

 • Brugervenlighed og intuition er vigtige elementer for os og mangler ofte i eksisterende boligautomatiseringssystemer. Brugerne synes ikke, at ét tryk med flere funktioner er særlig intuitiv.

 • Ja, det er muligt.

 • Ja, hvis du vælger en Niko Home Control udvidelse til din eksisterende elektriske installation, kan de to installationer forbindes med hinanden og kommunikere via Niko bus-grænsefladen (550-00505).

 • Ja, det er muligt, men det kræver, at den gamle IP-grænseflade, gatewayen og muligvis strømforsyningen fjernes fra skabet.

 • Ja, Niko Home Control er egnet til alle renoveringsprojekter, der omfatter ny installering af elektricitet.

 • Installer en måler med impulsudgang. Slut impulsudgangen til impulstælleren. Har du allerede installeret en (mekanisk) gasmåler? En impulsgenerator (tilføjelsesstykke) kan fastgøres til målerhuset (kontrollér først, om du har en egnet måler til dette).

 • Eco-displayet viser dit forbrug af el, vand og gas. Hvis du trykker på eco-knappen, når du forlader huset, skifter hele huset til eco-indstillingen.

 • Installatøren forsyner vandmåleren med en impulsudgang. Afhængigt af hvilken type rør, der anvendes, fås der forskellige typer vandmålere fra engrosleverandøren:

 • Slå de to numre sammen til ét nummer uden at bruge mellemrum eller skilletegn.

 • Nej, det er ikke muligt.

 • Voice control allows you to control your Niko Home Control installation using your voice

 • Voice control makes it child's play to control your home, and it keeps your hands free too

 • Voice control for Niko Home Control users is possible with Amazon Alexa or Google Voice Assistant.

 • You can use your voice to control the most important actions in your Niko Home Control installation

 • In order to use voice control, you must activate a ‘Niko Home Control skill’ and link it to your Niko Home Control installation...

 • For at muliggøre stemmestyring anvendes integration fra udviklere af stemmestyring. For Niko Home Control er det Amazon Alexa og Google Assistant. Ud over funktionsdata, fx scenarier og handlinger i Niko Home Control-installationen, er de oplysninger, der udveksles den e-mailadresse, som din Niko Home Control-installation er registreret med, og de enheder, der er inkluderet i din Niko Home Control-installation.

 • For at kunne bruge Google Assistant, skal du have en Niko Home Control II-installation eller en Niko Home Control med traditionel ledningsføring og mindst 1 smart-højtaler med Google Assistant-funktion. Du har også brug for en Google-konto.

 • Du opretter nemt din konto på Googles hjemmeside. Klik på ‘Log ind’ øverst til højre, og klik i den følgende skærm på ‘Opret konto’. Tast alle de oplysninger ind, som Google beder om.

 • Opdag stemmekommandoer...

 • For at Google Assistant kan fungere optimalt, tilpasser du navnene på dine rum, programmeringer og apparater i Niko Home Control til det sprog, du har brugt, i din Google Assistant-færdighed.

 • Google Assistant er til rådighed på forskellige sprog, bl. a. hollandsk, engelsk, tysk og fransk. Vi anbefaler, at du tilpasser navnene på dine apparater og programmeringer i din Niko Home Control-installation til det sprog, du vil betjene installationen på.

 • For at du kan betjene din Niko Home Control-installation med Google Assistant giver vi Google nogle få oplysninger, så din stemmestyring kan fungere. Med Google deler vi funktionsdata som navnene på scenarier og handlinger i din Niko Home Control-installation ydermere den e-mailadresse, du brugte ved registreringen af din Niko Home Control-installation, samt de rum og apparater du inkluderer i din Niko Home Control-installation.

 • Du kan altid beslutte ikke længere at bruge Google Assistant i din Niko Home Control-installation. Du fjerner forbindelsen i Google Home-appen.

 • Alle spørgsmål og svar angående din Google-konto og Google Assistant finder du på Googles hjemmeside.

 • Voice control allows you to control your Niko Home Control installation using your voice

 • Voice control makes it child's play to control your home, and it keeps your hands free too

 • Voice control for Niko Home Control users is possible with Amazon Alexa or Google Voice Assistant.

 • You can use your voice to control the most important actions in your Niko Home Control installation

 • In order to use voice control, you must activate a ‘Niko Home Control skill’ and link it to your Niko Home Control installation...

 • For at muliggøre stemmestyring anvendes integration fra udviklere af stemmestyring. For Niko Home Control er det Amazon Alexa og Google Assistant. Ud over funktionsdata, fx scenarier og handlinger i Niko Home Control-installationen, er de oplysninger, der udveksles den e-mailadresse, som din Niko Home Control-installation er registreret med, og de enheder, der er inkluderet i din Niko Home Control-installation.

 • In order to use Alexa, you will need Niko Home Control for bus wiring (version II) or Niko Home Control for traditional wiring, and at least one smart speaker with integrated Amazon Alexa functionality. You will also need to have an Amazon account.

 • You can easily create an Amazon account on the Amazon website.

 • Light control, dimmer control, ...

 • You can only alter the location of your Amazon account yourself via the Amazon website ...

 • At present, you can use Alexa to control your Niko Home Control installation in English, French and German. Alexa is (currently) not yet available in Dutch.

 • In order to use the English-language skill, you need an Amazon UK account. ...

 • Do you have any specific questions, or would you like personal advice ...

 • For optimum functionality, it is best to change the names of the rooms, actions and functions ...

 • For at betjene din Niko Home Control-installation med Alexa behandles og deles en række oplysninger med Amazon: ud over funktionsdata som navne på scenarier og handlinger i din Niko Home Control-installation, gælder det også for e-mailadressen, som din Niko Home Control-installation er registreret med, samt de rum og enheder, som din Niko Home Control-installation omfatter.

 • You can decide to stop using Alexa in your Niko Home Control installation at any time ...

 • For a comprehensive and up-to-date overview of all questions and ...

 • You can find several basic diagrams in the "Flush-mounting material" chapter of the catalogue.

 • Årsag Hvis tryk og trappeautomaten er tilsluttet en 2-lederforbindelse, kan LED-pærernes samlede mærkestrøm være tilstrækkelig til at sikre, at spolen konstant er aktiveret. Løsning Tilpas ledningsføringen til en 3-lederforbindelse. ELLER udskift LED-pærerne med neonlys (kun i tryk med en E10-lampesokkel).

 • Ja, tryk på printpladen i disse produkter skifter maksimalt 24 VDC eller 24 V ~. Lavere spændinger skiftes uden problemer.

 • Nej, en toleders aktuator skifter kun 230 V glødepærer (40 til 400 W) og halogenpærer med en ohmsk belastning. Brug en aktør med relækontakt til energibesparende pærer og LED-pærer.

 • Denne kombination er mulig.

 • Brug en fjernafbryder (teleruptor) med hjælpekontakt. Hovedkontakten styrer hovedkredsen, hjælpekontakten styrer LED-pæren.

 • Specifikke produkter er nødvendige, da denne type belastning har en høj startstrøm, som produktet skal kunne håndtere i længere tid. Juridiske bestemmelser forbyder også brugen af en vilkårlig lysdæmper.

 • Nedenfor finder du en række indsatspunkter og tips, som du kan bruge til at gennemgå dit system og registrere eventuelle fejl.

 • Videosættet kan maksimalt udvides med:

 • Lydsættet kan maksimalt udvides med:

 • Ja, du kan tilføje en telefongrænseflade og en telefonudveksling til adgangskontrolinstallationen. Den ene side af grænsefladen er forbundet med a-, b- og P-terminalerne fra anlægget, mens den anden side (a og b) er forbundet med en analog intern linje i telefonudvekslingen.

 • Niko Access Control serien omfatter en ekstra klokke:

 • Videosignalet fra Niko Access Control installationen er et symmetrisk linjesignal (1 VPP 100 Ω), mens det mest almindelige videosignal er et ikke-symmetrisk coax-signal (1 VPP 75 Ω).

 • Lysdæmper til en 3-tråds forbindelse: Af de tre tråde tilsluttes den brune faseleder og den blå nul-leder til elnettet. Slut den sorte forbindelsesledning til pæren. Slut den til lysdæmperens nul-leder igen. Slut den brune faseleder til nettet. Den sorte forbindelsesledning sluttes til pæren, som du igen slutter til nettet med en nul-leder.

 • Alle universallysdæmpere fra Niko har i dag som standard indbygget PLC-interferensundertrykkelse. Det gør det muligt for lysdæmperen at undgå interferens fra PLC-signaler og betyder, at pæren ikke længere brummer, flimrer eller blinker. Desuden flimrer pæren ikke som følge af et pludseligt fald i netfrekvensen (frekvensfald op til 3 Hz).

 • Tilslutningen af alle lysdæmpere fremgår af manualen i referencematerialet til din lysdæmper. Manualerne kan også findes på Nikos websted via artikelreferencen eller under "produkter, belysning og styring".

 • Ud over enpolede afbrydere kan en indbygget lysdæmper med tryk også bruges i 2-vejs eller mellemliggende tryk.

 • Vi har sørget for, at du via lysdæmpersøgemaskinen nemt kan finde en liste over pærer af forskellige mærker, som er kompatible med din lysdæmper.

 • Klassiske lysdæmpere har én fælles profil for alle pærer eller skifter automatisk mellem fasestyring og omvendt fasestyring afhængigt af pæren. I første omgang kan du bruge lysdæmpersøgemaskinen for at se den seneste generation af universallysdæmpere med standard PLC-interferensundertrykkelse til LED-pærer. Det fortæller, hvilket dæmpningsniveau der er bedst at konfigurere til din lysdæmper. Hvis din pære ikke er testet af os, er du nødt til at gøre dette manuelt.

 • LED-pærernes strømforbrug er særdeles vigtigt, men det er meget lavere end traditionelle pærer som halogen- og glødetrådspærer.

 • I de forskellige dæmpningsniveauer skelnes der mellem fasestyring og omvendt fasestyring. Det er den måde, en specifik pære dæmpes på. En LED-pære dæmpes bedst i f.eks. positionen LED 1, omvendt fasestyring og en anden i LED 2, fasestyring. Den bedste styringsmåde er ikke angivet på pæren. Vi tilstræber at sikre den bedste dæmpning via resultaterne fra vores lysdæmpersøgemaskine.

 • Niko anbefaler, at du maksimalt tilslutter 10 LED-pærer med en maksimal effekt på 200 W pr. universallysdæmper med standard PLC-interferensundertrykkelse.

 • When you require a fast and easy solution.

 • Switches and socket outlets within the Niko Hydro range are also available with plug-in terminals. But the switches and socket outlets with screw terminals are also available, so you always have the choice. Both types retail at the same price.

 • The difference lies in the way in which the conductor is fixed in the terminal.

 • Yes, without any problem.

 • The LED lighting element should be chosen according to your type of switch or push button. For example, there are the LED lighting elements which are fitted with wire connections and which can be used for any type of switch or push button, with both screw and plug-in connections. It doesn't matter whether it is flush-mounting switching material or Niko Hydro mechanisms.

 • Yes, the Niko plug-in terminals undergo a whole battery of tests. These tests have shown that the terminal stays within the limits of the standard in the event of a heating and voltage drop. Because of this, the Niko plug-in terminals have a long life span.

 • The conductors for socket outlets need to be stripped to 14 mm, the conductors for switches to 8 mm. These lengths are also indicated on the back of the mechanism, in order to avoid errors. The type of terminal makes no difference in this respect.

 • Yes. Plug-in terminals are available for a wide and universal assortment. There is a variant with plug-in terminals available for all Niko switches and socket outlets.

 • Depending on your version of Windows, you can manually change the COM port settings (assigned to the USB/serial adaptor) by following the steps listed below.

 • Nikobus was the first intelligent installation developed and launched by Niko. These sturdy and multi-purpose installations still provide an excellent service and, of course, continue to be supported by Niko.

 • Der er over 300 lux, brug testknappen!

 • It is possible with the following composition:

 • TYTAN I: M5 Pozidriv: 3 Nm TYTAN II: M6 Pozidriv: 3 Nm TYTAN T: 3 Nm

 • TYTAN I: Ja, tilslutning af tilgang kan ske valgfri i top eller bund. Gælder for komponenter produceret efter uge 48/2002. TYTAN II: Ja, tilslutning af tilgang kan ske valgfri i top eller bund. Gælder for komponenter produceret efter uge 48/2002. TYTAN T: Nej, der er kun mulighed for tilslutning i bunden.

 • Der sidder et lille hjul øverst på TYTAN I afbryderen, hvor sikringsskuffen sættes i. Hjulet kan drejes med en alm. skruetrækker. Sikringsstørrelsen (2-16 A) kan aflæses under hjulet, inden i afbryderen.

 • TYTAN I: Ja, reduceres med reduktionsfaktor. Ved indvendige tavler, ved omgivelsestemperatur på 40°C = reduktionsfaktor 0,9 (ifl. internationale bestemmelser SB 13-1 og SB 13-3 for gruppeafbrydere, type GA-1). TYTAN II: Nej, afbryderen kan belastes 100 % vedvarende. TYTAN T: Nej, afbryderen kan belastes 100 % vedvarende.

 • TYTAN II opfylder disse krav, og kan dermed anvendes som lastadskiller til maskinanlæg.

 • Det er omgivelsestemperatur + 70K.

 • Max. +60°C

 • De strømførende dele består af E-Cu (kobber) som er forsølvet og kontaktfladerne er af sølv.

 • De strømførende dele består af CuZn37 (messing) som er forsølvet og kontaktfladerne er af sølv.

 • De strømførende dele består af E-Cu (kobber) som er forsølvet og kontaktfladerne er af sølv.

 • TYTAN er Halogen og Fosfor fri, hvilket betyder at TYTAN ikke indeholder PVC.

 • Nej både TYTAN I og TYTAN II kan installeres uden forsikring, blot kortslutningsniveauet ikke overstiger 50 kA.

 • Ja, TYTAN II kan monteres liggende på siden, vandret eller lodret.

 • Ja, TYTAN T er egnet for standard pass-ringe efter DIN 49523.

 • Sikringsskuffer til 48 V DC fås kun til TYTAN II og laves specielt på kundeordre. Leveringstid ca. 4-6 uger. Prisen er en del højere, kontakt os for nærmere info.

 • 35 Amp sikring kan sættes i 50 eller 63 Amp sikringsskuffe, men 63 Amp sikring kan ikke sættes i 50 Amp sikringsskuffe.

 • Ja, ved forskriftsmæssig montage af Pindbolt på alu-leder (klasse-5 og -6) kan aluminiumskabel tilsluttes.