! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

FAQs efter produkt

Niko Home Control

Afbrydere og stikkontakter

hue lysdæmper

Belysningsstyring

Dørkommunikation

Alle FAQs

 • Ja, du kan se den målte temperatur og/eller luftfugtighed på Digital black.

 • For at undgå at måleresultaterne fra den digitale måler og målemodulet bliver lagt sammen, kan du bruge NHC programmeringssoftwaren til at ændre parameteren for "måletype" til "under-måling" for dette målemodul.

 • Denne situation kan opstå, når din NHC businstallation er udstyret med et målemodul og en trådløs bridge, der også aflæser smartmåleren.

 • Hvis du har problemer med onboarding, skal du søge efter WiFi-forstærkere. Hvis der er WiFi-forstærkere i installationen, skal de frakobles. Digital black skal placeres i nærheden af internetmodemet, og onboardingen skal påbegyndes på denne måde. Når onboardingen er gennemført, kan WiFi-forstærkerne genaktiveres. Digital black vil fortsat fungere korrekt.

 • Digital blacks wifi-interface er af typen Wifi 2,4 GHz bgn (HT20) og understøtter kun WPA2-netværk med PSK...

 • Smart hubben kan kun oprette forbindelse til et synligt Wi-Fi netværk efter en reboot elle genstart. Sørg for at dit Wi-Fi netværk (SSID) er synligt. Smart hubben skal automatisk genoprette forbindelse til Wi-Fi netværket efter nogle få minutter.

 • Sikkerhedsskruen i bunden af displayet kan muligvis blokere klikkemekanismen. Kontroller at sikkerhedsskruen er skruet helt ind i ulåst placering (se trin d i vejledningen, men drej skruen helt til højre (helt ind) for at gøre det muligt at montere displayet, før det låses ved at dreje skruen til venstre (maks. 4 omdrejninger).

 • Stifterne kan blive beskadiget, hvis displayet bliver monteret forkert på monteringsbeslaget. Sørg for at sætte displayet ned over de to fremspringende holdere øverst på monteringsbeslaget (1 a), før bunden af displayet klikkes ind på monteringsbeslaget (2).

 • Sørg for at følge de rette trin for at tilslutte din Digital black til dit Niko Home Control-system.

 • Desværre er Netgear Orbi RBR50-netrouteren ikke kompatibel med Digital black. Andre Netgear Orbi-routere udgør ikke et problem.

 • Digital black 24 V har de samme funktioner som Niko Home Control-termostaten (550-1305x). Derfor ligner programmeringen i Niko Home Control-programmeringssoftwaren også programmeringen af Niko Home Control-termostaten.

 • Begge værktøjer forhindrer ikke samtidig programmering af dit Niko Home Control-system til traditionel ledningsføring. Vi anbefaler kun at bruge et værktøj ad gangen til at programmere dit system. ​

 • Ja, Digital black 24 V er kompatibel med begge Niko Home Control-systemer (traditionel ledningsføring og busledningsføring).

 • Udgange, der er ledningsforbundet til en Digital black, kan ikke bruges i en tilstedeværelsessimulering. Niko arbejder på en opdatering for at gøre denne funktion tilgængelig så hurtigt som muligt.

 • Niko Home-appen viser den forkerte værdi (21,5 °C), men Digital black anvender ikke denne kalibrering. Dette er et kendt problem, der snart bliver afhjulpet.

 • Med den nyeste version af Niko Home appen kan du konfigurere Digital black. For at konfigurere denne enhed har appen brug for adgang til din lokalitet. Kontroller dine appindstillinger, og prøv igen for at installere appen.

 • Controlleren og/eller touchskærmen bør kun udskiftes i særlige tilfælde.

 • Nej, nu tilbyder vi kun Niko Home Control II til nye installationer. Eksisterende Niko Home Control 1.x installationer understøttes fortsat, men vi anbefaler kraftigt, at du skifter til Niko Home Control II. Det er nemmere og hurtigere at programmere Niko Home Control II, og vi udvikler kun nye funktioner til den nye platform.

 • Det er nemmere og hurtigere at programmere dine enheder. For eksempel hjælper en guide dig med at programmere en sluk alt-funktion, en tilstedeværelsessimulering eller en advarselsfunktion.

 • "Niko svigter dig aldrig", er et af Nikos mottoer. Sikkerhed og beskyttelse af dine personoplysninger er en integreret del af vores engagement over for vores kunder og slutbrugere. Hos Niko tilstræber vi konstant at implementere al lovgivning effektivt på disse områder for at beskytte det, der er vigtigt for dig og dem, du holder af.

 • Hvis du har flere applikationer fra forskellige parter, der styrer din elbiloplader, kan der opstå konflikter mellem de programmer, der gerne vil styre elbilopladeren. Dette medfører, at din elbilopladning ikke fungerer korrekt.

 • Hvis din elbiloplader er programmeret til at oplade med et badge, skal du forbinde din bil og badge for at starte opladningen.

 • Ja, via Niko Home appen kan du styre din smarte elbilopladning.

 • Optimal elbilopladning med dynamisk takst er endnu ikke inkluderet i denne version 2.19. Understøttelse af dynamisk takstkontrol vil være inkluderet i en kommende opdatering.

 • Hvis opladningen fra din elbiloplader ikke er beskyttet af et nøglekort eller badge, kan du oprette en Niko Home Control programmering for at afbryde og genoptage opladningen. Via din Niko Home app, Niko Home Control knapper eller Digital black kan du afbryde/genoptage opladningen på din elbiloplader.

 • Niko Home Control fungerer med din elbiloplader via dit lokale hjemmenetværk. Du skal sikre dig, at din elbiloplader er tilsluttet dit hjemmenetværk via et netværkskabel (foretrukket) eller via WiFi.

 • NHC softwareversion 2.19 understøtter i øjeblikket kun én elbilopladerforbindelse pr. installation.

 • Følgende mærker understøttes af Niko Home Control:

 • Med solcellefunktion oplades bilen ved at bruge overskudsstrøm fra solpanelerne.

 • Hvis forbindelsen til Niko Home Control afbrydes, vil din elbiloplader kunne oplade din bil i en fejlsikker funktion (lav opladningseffekt).

 • Niko Home Control oplader din bil afhængigt af den maksimalt tilgængelige energi i din bolig.

 • Home appen giver dig mulighed for at få indsigt i dit samlede energi-, gas- og vandforbrug baseret på Dansk Krone.

 • For at undgå at måleresultaterne fra den digitale måler og målemodulet bliver lagt sammen, kan du bruge NHC programmeringssoftwaren til at ændre parameteren for "måletype" til "under-måling" for dette målemodul.

 • Denne situation kan opstå, når din NHC businstallation er udstyret med et målemodul og en trådløs bridge, der også aflæser smartmåleren.

 • Afgør først, hvor du vil installere afbryderen, og bestil de rette produkter i overensstemmelse hermed:

 • Du kan installere Nikos batteridrevne Zigbee® afbryder på tre måder:

 • Når den er i brug, og batterispændingsniveauet falder under et vist niveau, vises en notifikation om lavt batteri i Niko Home appen. Notifikationen vises en gang om dagen.

 • Når afbryderen ikke længere fungerer stabilt, skal du følge nedenstående trin:

 • Den batteridrevne Zigbee® afbryder har en batterilevetid på fem år, da dette opfylder kravene for en professionel installatør.

 • Zigbee® er en trådløs teknologi udviklet som en åben og robust standard for intelligente boligsystemer i hele verden.

 • De 230 V forsynede Zigbee® betjeningstryk lanceres i løbet af 1. kvartal 2022. Fire nye funktionelle betjeningstryk erstatter de tilsvarende Easywave# enheder: en smart 1-pol afbryder 10 A, en smart dobbeltafbryder 2x10 A, en smart lysdæmper 2-leder 200 W, en smart motorstyring 3 A. Hver funktionel Zigbee® enhed fås nu med fire mekaniske monteringsindsatser, der svarer til forskellige europæiske markeder: 60x71 mm med skruefastgørelse, 60x71 mm med montagekløer, 71x71 mm med skruefastgørelse og 71x71 mm med montagekløer.

 • Ja. Den trådløse smart hub til Niko Home Control (552-00001) understøtter fortsat produkter baseret på Easywave#. Den trådløse smart hub til Niko Home Control understøtter følgende radioprotokoller: Zigbee® 3.0, Easywave#, Easywave og WiFi.

 • Når du udskifter en eksisterende Easywave# enhed med et Zigbee® betjeningstryk, er det vigtigt at kontrollere, at den trådløse afstand til en anden Zigbee® enhed ikke overstiger 10 m. Vi anbefaler at måle og teste den trådløse rækkevidde før den endelige installation udføres

 • De tilsluttede Zigbee® produkter fra Niko er angivet med et produktnummer i 552-serien, hvorimod Easywave# enheder har et produktnummer i 551-serien.

 • Den maksimale indendørs trådløse rækkevidde for en Zigbee® enhed er 10 m. Bemærk, at denne rækkevidde kan variere og hovedsageligt afhænger af tre aspekter i en bygning eller et rum:

 • Zigbee® produkter fra Niko opdateres helt automatisk i Niko Home Control systemet. Firmwareopdateringerne udføres trådløst Over-The-Air (OTA).

 • Se tredjepartsproducentens vejledning og få flere oplysninger om muligheden for at bruge tredjeparts Zigbee® enheder i dennes boligautomatiseringssystem. Zigbee® enheder fra Niko fungerer i tredjepartsnetværk som boligautomatiseringsenhedstyper, der understøtter de obligatoriske Zigbee® grupper og kommandoer.

 • Du kan tilføje en Zigbee® enhed via Niko Home Control programmeringssoftwaren. Tilslut den bærbare computer til Niko Home Control systemet, åbn et projekt og gå til oversigtsvinduet Opret...

 • Når en ny stikkontakt tilsluttes i NHC-systemet, vil den automatisk udføre en firmwareopdatering.

 • Med Niko Home Control til traditionel ledningsføring kan du installere Niko Home Control i bygninger, der har traditionel ledningsføring (230 V).

 • Niko Home Control til traditionel ledningsføring består af "smart" betjeninger og enheder, der erstatter de traditionelle afbrydere og stikkontakter.

 • Ja, men da fungerer de kun som traditionelle betjeninger og enheder.

 • De fleste eksisterende boliger har stadig traditionel ledningsføring (230 V). Med Niko Home Control til traditionel ledningsføring kan også ejere af eksisterende boliger gøre deres bolig mere komfortabel og effektiv.

 • Niko Home Control anvendes til traditionel ledningsføring i dine eksisterende bygninger. Systemet giver mange tilsvarende muligheder som en fuldt udbygget Niko Home Control installation.

 • Den trådløse smart hub er hjernen i installationen. Hubben understøtter en lang række protokoller, såsom ZigBee®.

 • Med det medfølgende Ethernetkabel eller via dit Wi-Fi netværk.

 • Ja, der er kun brug for en lokal forbindelse med den trådløse smart hub via home appen.

 • Der er brug for en trådløs smart hub og mindst én smart betjening.

 • Ja. Du kan nemt udvide Niko Home Control til traditionel ledningsføring, når du ønsker det.

 • Nej, disse afbrydere og gateway er ikke kompatible med Niko Home Control til traditionel ledningsføring.

 • Uden programmering betjener en controller sin egen kontakt.

 • ​Se oversigten over Niko Home Control produkter til traditionel ledningsføring.

 • Du kan installere Niko Home Control til traditionel ledningsføring i de fleste boliger med standard elektrisk installation. Smart enkeltafbryder, smart dobbeltafbryder og smart motorstyring er tilsluttet 3-leder. 3-leder ledningsføring er standard i de fleste belgiske boliger bygget efter 1991.

 • Niko Home Control til traditionel ledningsføring kan programmeres på forskellige måder. Til nem programmering skal du bruge Niko Home-appen til iOS eller Android.

 • Du kan betjene din installation med smart afbrydere, dæmpere, motorstyring, Digital black, touchskærm eller med Niko Home appen.

 • Ja, smart betjeninger og enheder i Niko Home Control kan genbruges til traditionel ledningsføring i en anden eller en ny Niko Home Control installation til traditionel ledningsføring.

 • Vi tror på en integreret Niko Home Control løsning. Vi anvender allerede de samme apper og software til at konfigurere og betjene begge installationer. Det er dog endnu ikke muligt at kombinere de to løsninger i en enkelt installation.

 • We are in the process of addressing the underlying cause. We apologise for the inconvenience this has caused you. Please follow the steps below to be able to use the app again:

 • Denne situation kan opstå, når din NHC businstallation er udstyret med et målemodul og en trådløs bridge, der også aflæser smartmåleren.

 • Niko Home-appen kan installeres på følgende enheder: iPhone OS: Apple iOS 13 og nyere. iPhone-enhed: iPhone 8 eller nyere. Android-smartphones: Android 9 og nyere.

 • In order to be able to use the Niko Home app (blue house symbol) the software of the Niko Home Control installation shouldn't be older than version 2.5.1.

 • Hvis du har problemer med onboarding, skal du søge efter WiFi-forstærkere. Hvis der er WiFi-forstærkere i installationen, skal de frakobles. Digital black skal placeres i nærheden af internetmodemet, og onboardingen skal påbegyndes på denne måde. Når onboardingen er gennemført, kan WiFi-forstærkerne genaktiveres. Digital black vil fortsat fungere korrekt.

 • Niko Home appen er den nye app, som du både kan betjene din installation med og foretage ændringer i din konfiguration. Flere oplysninger om funktionerne i de forskellige apps kan ses nedenfor. Niko Home Control II appen udfases med tiden.

 • Ja, du kan logge ind på flere enheder med samme konto.

 • Ja, du kan betjene og konfigurere din Niko Home Control installation på afstand. Du behøver bare en smartphone med en fungerende internetforbindelse.

 • Læs instruktionerne på den næste side

 • Der kan være flere årsager:

 • Ja, du kan tilføje flere forskellige konti i Niko Home appen og nemt skifte mellem disse konti uden at skulle indtaste din adgangskode hver gang.

 • Læs instruktionerne på den næste side

 • Læs instruktionerne på den næste side

 • Sørg for, at computeren, som du åbner programmeringssoftwaren på, er tilsluttet samme netværk som din Niko Home Control installation ELLER tilslut denne computer direkte til controlleren. Åbn den aktive version i programmeringssoftwaren ved hjælp af knappen ‘åbn’ herunder og til højre for ‘Åbn aktiv version’.

 • Kombineret med touchskærm 3 (eller en smartphone eller tablet) som en intern videoenhed kan adgangskontrollen integreres i en Niko Home Control-installation via videodørtelefonen. Hvis du ønsker at modtage indgående opkald via Niko Home app på en tablet, kontakt forhandleren af din tablet for at sikre dig, at din tablet opfylder følgende minimumskrav:

 • P42/M42HC: Op til 10 sekundære sensorer kan tilsluttes. Trådløst og kablet kan kombineres - Dog MAX 10 stk. totalt. M42: Det er ikke muligt at tilslutte sekundære sensorer. Er der behov for sekundære sensorer, så skal der vælges en P42 istedet.

 • Ja - Dette konfigureres via Detector tool App på din smarthone.

 • Ja, efterløbstiden kan forlænges med 2 timer, ved at lave et langt tryk på mere end 10 sekunder.

 • DALI (Digital adresserbar belysning interface) er en digital måde at styre belysning på (DALI kontroludstyr som fx LED-drivere og forkoblinger).

 • Der er to muligheder for at betjene DALI-drivere i Niko Home Control.

 • Både udsende-modulet og det adresserbare modul har to udgange (DALI Bus), der hver kan have 64 lamper tilsluttet. En Niko Home Control installation kan maksimalt styre 256 DALI belysningsarmaturer.

 • Det er nok, at kende Niko Home Control. Du har ikke brug for specifik viden om DALI.

 • Du har brug for Niko Home Control konfigurationssoftwaren til at tilføje moduler og søge efter og tilslutte DALI-lamper. Du kan bruge Niko Home App og Niko Home Control II app til at styre DALI-lamper og fx scenarier, hvor der også er anvendt DALI-lamper.

 • I Niko Home Control kan du arbejde, som du normalt ville gøre. Du kan anvende DALI-lamper på samme måde som andre komponenter i softwaren. Du kan bruge dem i grupper og programmeringer.

 • Du kan anvende en standard 5x1,5mm2 kabelføring (maksimalt 300 meter) til at forbinde DALI-enheder og placere dem i en lineær eller stjernetopologi.

 • Nej, udsende-modulet og det adresserbare modul kan på nuværende tidspunkt kun betjene DALI-belysning (DALI-forkoblinger).

 • Nej, udsende-modulet og det adresserbare modul kan på nuværende tidspunkt kun tænde/slukke og dæmpe DALI-belysning.

 • På nuværende tidspunkt kan du anvende DALI type DT0 til DT7 med udsende-modulet og det adresserbare modul. Lamper/drivere til typen DT8 (farvestyring forkobling) kan endnu ikke bruges i Niko Home Control.

 • Nej, på nuværende tidspunkt kan du ikke bruge nogen andre produkter (som fx DALI2-sensorer) i kombination med disse interface.

 • Nej, Niko Home Control DALI-interface har en indbygget strømforsyning til DALI-bussen. Det er ikke tilladt at anvende en separat strømforsyning.

 • DALI-interface er egnede til alle Niko Home Control II installationer (Bus kabelføring). DALI-interface vil ikke fungere i ældre (Niko Home Control I og Nikobus) installationer eller Niko Home Control til traditionel ledningsføring.

 • Nej, på nuværende tidspunkt anvender softwaren automatisk DALI-grupper i kombination med Niko Home Controls programmering. DALI-scenarier anvendes (endnu) ikke.

 • For at opnå optimal funktion anbefaler vi, at du kun bruger og programmerer moduler i Niko Home Control II.

 • Nej, disse er to forskellige buskabler. Niko Home Control buskabel anvendes til at forbinde alle betjeninger og sensorer. DALI-bussen kommer ud af DALI-modulerne og anvendes til at styre DALI-driverne.

 • Vi anbefaler, at du maksimalt har 256 DALI-enheder i en enkelt Niko Home Control installation. Flere DALI-enheder på en enkelt DALI-bus fra et udsende-modul tæller som en enkelt enhed.

 • Der er ikke noget maksimumsantal DALI-moduler pr. installation.

 • DALI-enheder skal kunne findes på DALI-bussen. Det er her, de kan tildeles en adresse og kan bruges i en installation. Du kan tilføje DALI-moduler på tavlen på forhånd. Tilføjelsen af DALI-enheder sker fysisk i installationen.

 • From Niko Home Control version 2.17, you can manage the full activation and associated configuration via the Niko Home Control programming software. ​This software can be downloaded from the Niko website.

 • From Niko Home Control version 2.17, you can activate your partner system via the Niko Home Control programming software. This software can be downloaded from the Niko website.

 • Din installation har busledningsføring eller traditionel ledningsføring. Du skal ikke gøre noget for at koble din Niko Home Control installation til partnerens energisystem. Hvis systemet er forbundet til dit hjemmenetværk, finder de automatisk hinanden.

 • Hvis der ikke er oprettet nogen basisprogrammeringer eller scenarier i Niko Home Control programmeringssoftwaren til betjening af en partnerfunktion, vil denne liste være tom (men dette er på ingen måde et problem). Partnersystemets funktioner er altid synlige i Niko Home appen og på touchskærmen, selvom du ikke har konfigureret noget i Niko Home Control programmeringssoftwaren.

 • Følgende Smappee produkter er kompatible med Niko Home Control: Smappee Energy Smappee Solar Smappee Pro Smappee Plus

 • Niko Home Control fungerer sammen med både Sonos version S1 og version S2.

 • Bose højttalere, der er SoundTouch kompatible (f.eks. SoundTouch 10, 20 eller 30), kan tilsluttes Niko Home Control. Bose "Smart Home" serien af produkter har ikke en API, der muliggør tilslutning til Niko Home Control.

 • Daikin systemet tillader ikke, at der foretages justeringer (f.eks. temperaturindstilling), når feriefunktionen er aktiv. Derfor vil Niko Home Control programmeringer også blive ignoreret af Daikin systemet, så længe denne feriefunktion er aktiv i Daikin systemet.

 • Niko samarbejder med højkvalitetspartnere, der prioriterer Nikos kerneværdier såsom høj kvalitet, design og pålidelighed.

 • Du bør kunne se Daikin-funktionerne: På hjemmeskærmen i Niko Home appen. I fanen Funktioner i Niko Home appen. Du kan finde en række forslag til at identificere problemet nedenfor:

 • Controlleren til Niko Home Control II eller den trådløse smart hub opretter forbindelse til partnersystemet. Afhængigt af partnersystemets funktioner sker dette enten lokalt i boligen (lokal API-forbindelse) eller via internettet (cloud-API).

 • Du skal bruge nogle ekstra Niko Home Control moduler. Din installation har busledningsføring.

 • Din installation har busledningsføring eller traditionel ledningsføring. Du kan forbinde din Niko Home Control installation til partnerens musiksystem ved hjælp af en API. For at gøre dette skal enheden være forbundet til dit hjemmenetværk.

 • Din installation har busledningsføring eller traditionel ledningsføring. Du kan forbinde din Niko Home Control installation til partnerens ventilationssystem ved hjælp af en API. For at gøre dette skal enheden være forbundet til dit hjemmenetværk.

 • Din installation har busledningsføring eller traditionel ledningsføring. Du kan forbinde din Niko Home Control til partnerens opvarmningssystem ved hjælp af en API. For at gøre dette skal termostaten være forbundet dit hjemmenetværk. Niko Home Control kommunikerer derefter med dit opvarmningssystem via denne API.

 • Sørg for, at partnersystemet er forbundet til dit hjemmenetværk og om nødvendigt også til internettet (afhængigt af partneren). Dit Niko Home Control system skal desuden have en aktiv internetforbindelse.

 • Dette afhænger af partnersystemets muligheder. Du kan finde flere oplysninger herom på den pågældende partners websted. Ventilstyring understøttes i Niko Home Control installationer med busledningsføring.

 • Dette afhænger af partnersystemets muligheder. Du kan finde flere oplysninger herom på den pågældende partners websted. Ventilstyring understøttes i Niko Home Control installationer med busledningsføring.

 • Den bedste måde at betjene kedlen på er via partnerens termostat. Niko Home Control kommunikerer derefter med partnerens termostat. Det betyder, at der ikke er behov for at udskifte partnerens termostat med en Niko termostat.

 • Kedlen betjenes via partnerens termostat. Det er ikke muligt at kombinere termostater fra Niko og termostater fra partneren.

 • Niko Home Control og partnersystemet fungerer uafhængigt af hinanden. API-forbindelsen mellem Niko Home Control og partnersystemet giver dig mulighed for at kontrollere partnersystemets funktioner. Hvis forbindelsen mellem begge systemer går tabt, kan du stadig betjene dine egne Niko Home Control funktioner. Partnersystemets funktioner kan dog kun betjenes ved hjælp af partnerens app.

 • Linkene kan findes nedenfor:

 • For at oprette en PIN-kode, skal du væer logget ind i Niko Detector Tool appen.

 • De første 2 minutter efter sensoren er blevet tilsluttet strøm, vil det være muligt at forbinde til sensoreren uden PIN-kode samt ændre denne.

 • Afhængig af smartphone, op til 50 meter i fri felt.

 • Op til 50 meter i fri felt.

 • Den sensor du er forbundet til, vil lyse grønt

 • Ja, ellers returnererer sensoren ikke til normal drifttilstand. Du kan manuelt afbryde forbindelsen i Appen, og ellers vil sensoren automatisk gøre dette, når smartphonen er uden for Bluetooth rækkevidde.

 • Sensoren har mulighed for at indikere forskellige tilstande og fejl, via den indbyggede LED. De forskellige koder kan aflæses i skemaet herunder.

 • Ja, følg nedenstående trin:

 • Kun Zigbee® produkterne fra Niko Home Control til traditionel ledningsføring kan bruges i et Homey netværk og de kan bruges med både Homey Bridge og Homey Pro.

 • Niko produkter har basisfunktionalitet i et tredjepartsnetværk. Niko Home Control giver dig mere omfattende funktionalitet og fleksibilitet.

 • Nej. Hvis du vælger at forbinde Niko Zigbee® produkter til en Homey gateway, kan du ikke bruge Niko Home appen eller nogen af de medfølgende funktioner.

 • Niko yder ikke support vedrørende specifikke Homey funktioner.

 • Hobby API er tilgængelig lokalt i boligen via controlleren til Niko Home Control II eller den trådløse smart hub. Hobby API er sikker og fungerer med en godkendelsestoken.

 • Løsningen på denne gåde er et nummer, som du kan finde på Internettet i "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" af Douglas Adams, 1979.

 • JSON-syntaksen er ikke korrekt: den indeholder et antal forkerte tegn. Du kan kun fortsætte, når du har rettet dette.

 • Controlleren til Niko Home Control II og den trådløse smart hub har en hobby API, som giver dig lokal adgang til Niko Home Control installationen i din bolig. Så snart din installation er konfigureret, kan du betjene din Niko Home Control installation ved hjælp af hobby API og modtage statusoplysninger.

 • Du kan få adgang til hobby API-dokumentationen på webportalen.

 • Nej. Der er ingen skyvariant tilgængelig. Hobby API er tilgængelig lokalt i din bolig via controlleren til Niko Home Control II og den trådløse smart hub.

 • Hobby API er sikker og fungerer med en godkendelsestoken, der er gyldig i et år. Hvert år skal du oprette en ny token på webportalen for softwareversioner ældre end 2.17.

 • For Niko Home Control-softwareversioner ældre end 2.17: På webportalen under Tilsluttede funktioner, i oversigten over de aktive funktioner, skal du klikke på Hobby API ikonet. Bemærk: Du kan kun oprette en ny Hobby API-token inden for en måned før udløbsdatoen for din nuværende token.

 • For Niko Home Control softwareversioner ældre end 2.17: Du kan få adgang til Hobby API dokumentationen på webportalen. For Niko Home Control-softwareversioner nyere end 2.17: Du kan få adgang til dokumentationen til Hobby API via Niko Home Control programmeringssoftwaren.

 • Boligautomatisering har ofte en negativ undertone og forbindes ofte med dyre og komplekse systemer. Det skyldes til dels reklamerne for boligautomatisering, der fortæller om, hvordan du kan fylde badekarret derhjemme fra din bil.

 • Den tilsluttede controller er basiselementet i installationen. Hertil kan der føjes en eller flere funktioner. Blandt de populære funktioner er:

 • Når der indlæses ny programmering i installationen, kontrollerer softwaren automatisk, om modulerne og kontrollerne i installationen anvender den seneste softwareversion. Hvis der kræves en opdatering, vises der en meddelelse.

 • Et toleders buskabel leverer strøm til de forskellige styringselementer uden for el-tavlen. Tilslutningsdiagrammet har en fri topologi, hvilket betyder, at du ikke er bundet af et fast ledningsdiagram.

 • Ja, med undtagelse af de moduler, som den tilsluttede controller erstatter: controlleren, IP-grænsefladen og gatewayen.

 • Niko Home Control overgår alle de muligheder, der findes i traditionelle elinstallationer. Du vil aktivt spare energi, mens du øger sikkerheden og komforten i dit hjem.

 • "Niko svigter dig aldrig", er et af Nikos mottoer. Sikkerhed og beskyttelse af dine personoplysninger er en integreret del af vores engagement over for vores kunder og slutbrugere. Hos Niko tilstræber vi konstant at implementere al lovgivning effektivt på disse områder for at beskytte det, der er vigtigt for dig og dem, du holder af.

 • Beboerens behov er afgørende for designet af Niko Home Control. Installatøren har alt det, han skal bruge for at opfylde bygherrens eller renovatørens krav. Niko Home Control er hurtigt og nemt at installere og kan tilpasses størrelsen på installationen helt perfekt.

 • Ja, det er muligt.

 • Nej, et eksisterende Nikobus system kan ikke tilsluttes eller udvides med komponenter i vores nuværende Niko Home Control II løsning.

 • Ja, det er muligt, men det kræver, at den gamle IP-grænseflade, gatewayen og muligvis strømforsyningen fjernes fra skabet.

 • Ja, Niko Home Control er egnet til alle renoveringsprojekter, der omfatter ny installering af elektricitet.

 • Installer en måler med impulsudgang. Slut impulsudgangen til impulstælleren. Har du allerede installeret en (mekanisk) gasmåler? En impulsgenerator (tilføjelsesstykke) kan fastgøres til målerhuset (kontrollér først, om du har en egnet måler til dette).

 • Eco-displayet viser dit forbrug af el, vand og gas. Hvis du trykker på eco-knappen, når du forlader huset, skifter hele huset til eco-indstillingen.

 • Installatøren forsyner vandmåleren med en impulsudgang. Afhængigt af hvilken type rør, der anvendes, fås der forskellige typer vandmålere fra engrosleverandøren:

 • Brugervenlighed og intuition er vigtige elementer for os og mangler ofte i eksisterende boligautomatiseringssystemer. Brugerne synes ikke, at ét tryk med flere funktioner er særlig intuitiv.

 • Slå de to numre sammen til ét nummer uden at bruge mellemrum eller skilletegn.

 • Nej, det er ikke muligt.

 • Intelligente lamper fra Philips Hue er en populær løsning til at skabe stemning i din bolig. Philips tilbyder et bredt udvalg af dæmpbare og farvede lamper. Ved hjælp af Niko lysdæmperen til Hue systemet kan du nemt styre lamper, der er forbundet med Hue Bridge V2.

 • Niko lysdæmperen til Hue systemet kommunikerer trådløst (via Zigbee® protokollen) med Philips Hue Bridge V2.

 • Niko-lysdæmperen til Hue-systemet fungerer uden batterier. Den bruger kinetisk energi.

 • Nej, Niko lysdæmperen til Hue systemet skal altid forbindes med en Philips Hue Bridge V2.

 • Nej, Niko lysdæmperen til Hue systemet skal altid forbindes med en Philips Hue Bridge V2.

 • Philips produkter kan ikke forbindes fysisk med en Niko Home Control installation (dette gælder både busledningsføring og traditionel ledningsføring).

 • Nej, Niko lysdæmperen til Hue systemet er det eneste Niko produkt i Friends Of Hue sortimentet, der kan tilsluttes en Hue installation.

 • Du kan tilslutte Niko lysdæmperen til Hue systemet på flere måder, så den kan placeres i enhver position.

 • Ja, Niko lysdæmperen til Hue systemet er kompatibel med de forsænkede rammer i Original, Intense og Pure serien.

 • I princippet kan du betjene alle lamperne i dit Hue system med en Niko lysdæmper, fordi det er muligt at betjene individuelle lamper, scenarier eller rum og zoner.

 • For at sikre at din Hue lampe altid kan styres med Niko lysdæmperen til Hue systemet (men også med Hue appen), skal du sørge for, at Hue lampen altid er aktiv. Dette gøres ved at forbinde afbryderens ledninger, f.eks. med en plug-in terminal.

 • Afgør først, hvor du vil installere afbryderen, og bestil de rette produkter i overensstemmelse hermed:

 • Du kan installere Nikos batteridrevne Zigbee® afbryder på tre måder:

 • Når den er i brug, og batterispændingsniveauet falder under et vist niveau, vises en notifikation om lavt batteri i Niko Home appen. Notifikationen vises en gang om dagen.

 • Når afbryderen ikke længere fungerer stabilt, skal du følge nedenstående trin:

 • Den batteridrevne Zigbee® afbryder har en batterilevetid på fem år, da dette opfylder kravene for en professionel installatør.

 • Ja. Når en Zigbee® pære eller lysdæmper understøtter Touchlink, er det muligt at få den styret af Nikos batteridrevne Zigbee® afbrydere (552-720XX), uden en gateway, hub eller trådløs bridge.

 • Nej. Niko 230V drevne Zigbee® afbrydere understøtter ikke Touchlink. De skal parres med en Zigbee hub, gateway eller trådløs bridge via EZ-funktionsparring. Kun de batteridrevne Zigbee® afbrydere (552-720XX) kan parres trådløst uden en Zigbee® hub, gateway eller trådløs hub med Touchlink aktiverede Zigbee® 3.0 lamper.

 • Enhver tredjepartsenhed, der er Zigbee® 3.0 certificeret og Touchlink aktiveret, kan styres af Niko batteridrevne Zigbee® afbrydere (552-720XX), uden en gateway, hub eller trådløs bridge.

 • Nulstil smart Zigbee® lampen. Dette gøres typisk ved at koble strømforsyningen til og fra et antal gange.

 • Læs de fem anbefalinger nedenfor, og prøv at parre igen efter hvert trin

 • Dette kan gøres på to måder: fabriksnulstilling og strømgenstart.

 • Casambi®, Xicato®, Sylsmart®, AQSmart® og mange andre leverandører har tekniske løsninger til intelligent belysning. Intelligent belysningsarmatur og lamper er trådløst forbundet med hinanden i en Bluetooth® lav-energi mesh netstruktur uden en gateway.

 • Når du vil betjene Casambi® eller Xicato®-aktiveret belysningsarmatur trådløst, kan du anvende Niko Bluetooth® batteriløs lysdæmper (360-21001).

 • Mens Bluetooth® Low Energy (BLE) Mesh er en åben standard, har nogle intelligente belysningssystemer tilpassede funktioner. Derfor er det nødvendigt at teste det specifikke Bluetooth® radio interface for at være sikker på fuld kompatibilitet med Niko Bluetooth® lysdæmperen (360-21001). Du skal være specielt opmærksom på introduktionsprocessen med en smartphone app eller et betjeningssoftware.

 • De funktioner, der kan knyttes til hvert af trykkene, bliver defineret af det intelligente belysningssystem i introduktionsprocessen. Nikos lysdæmpere er fuldt konfigurerbare, og begrænsningerne i deres funktioner ligger i de intelligente belysningssystemer og deres modtagere.

 • Niko lysdæmperen EnOcean®(360-11001) kan parres med alle EnOcean® certificerede modtagere. Kontakt forhandleren eller dit intelligente systems produkthjemmesider og få mere information om de funktioner, de understøtter, og introduktionsprocessen.

 • Niko lysdæmperen, KNX®(360-31001), sammen med KNX® trådløs modtager (360-33001) kan konfigureres til ethvert KNX® bus system.

 • Niko Bluetooth® lysdæmperen (360-21001), der typisk anvendes i rum, har en maksimal indendørs RF-rækkevidde på op til 10 meter. EnOcean® og KNX® lysdæmperne (360-11001 og 360-31001), der typisk anvendes i bygninger, har en maksimal indendørs RF-rækkevidde på op til 30 meter.

 • Kontroller, at relæmodulet er monteret rigtigt på broen. Pil-ikonet på et af mærkerne bagpå skal pege opad.

 • Niko lysdæmpere fungerer uden batterier og uden en 230 Vac forbindelse.

 • Ikke med en direkte interface. Niko lysdæmperne skal altid forbindes direkte med deres respektive RF eco-system.

 • Du kan installere en Niko lysdæmper på tre måder:

 • Til lysdæmperne af typerne Bluetooth® (360-21001), EnOcean® (360-11001) og KNX® (360-31001) kan du vælge alle farver og rammer til indbygning fra designene Niko Pure, Niko Intense og Niko Original.

 • Det maksimale antal programmeringer, du kan tildele, og det maksimale antal lamper (enheder), du kan betjene med en Niko lysdæmper, afhænger af det intelligente belysningssystem.

 • Ja. Niko DALI sensorer med EnOcean® interface (350-41680, 350-41780 og 350-41781) kan parres med Niko lysdæmperen EnOcean® via Niko Detector Tool og den universelle IR-fjernbetjening til smartphones (350-41936).

 • Stemmestyring giver dig mulighed for at betjene din Niko Home Control-installation ved hjælp af din stemme.

 • Stemmestyring gør det til en leg at betjene din bolig, så du får hænderne fri til andre ting.

 • Niko Home Control-brugere kan bruge stemmestyring med Amazon Alexa eller Google Voice Assistant.

 • Du kan bruge din stemme til at styre de vigtigste funktioner i din Niko Home Control-installation.

 • For at bruge stemmestyring skal du aktivere en 'Niko Home Control-færdighed' og linke den til din Niko Home Control-installation.

 • For at muliggøre stemmestyring anvendes integration fra udviklere af stemmestyring. For Niko Home Control er det Amazon Alexa og Google Assistant. Ud over funktionsdata, fx scenarier og handlinger i Niko Home Control-installationen, er de oplysninger, der udveksles den e-mailadresse, som din Niko Home Control-installation er registreret med, og de enheder, der er inkluderet i din Niko Home Control-installation.

 • For at kunne bruge Google Assistant, skal du have en Niko Home Control II-installation eller en Niko Home Control med traditionel ledningsføring og mindst 1 smart-højtaler med Google Assistant-funktion. Du har også brug for en Google-konto.

 • Du opretter nemt din konto på Googles hjemmeside. Klik på ‘Log ind’ øverst til højre, og klik i den følgende skærm på ‘Opret konto’. Tast alle de oplysninger ind, som Google beder om.

 • Opdag stemmekommandoer...

 • For at Google Assistant kan fungere optimalt, tilpasser du navnene på dine rum, programmeringer og apparater i Niko Home Control til det sprog, du har brugt, i din Google Assistant-færdighed.

 • Google Assistant er til rådighed på forskellige sprog, bl. a. hollandsk, engelsk, tysk og fransk. Vi anbefaler, at du tilpasser navnene på dine apparater og programmeringer i din Niko Home Control-installation til det sprog, du vil betjene installationen på.

 • For at du kan betjene din Niko Home Control-installation med Google Assistant giver vi Google nogle få oplysninger, så din stemmestyring kan fungere. Med Google deler vi funktionsdata som navnene på scenarier og handlinger i din Niko Home Control-installation ydermere den e-mailadresse, du brugte ved registreringen af din Niko Home Control-installation, samt de rum og apparater du inkluderer i din Niko Home Control-installation.

 • Du kan altid beslutte ikke længere at bruge Google Assistant i din Niko Home Control-installation. Du fjerner forbindelsen i Google Home-appen.

 • Alle spørgsmål og svar angående din Google-konto og Google Assistant finder du på Googles hjemmeside.

 • Stemmestyring giver dig mulighed for at betjene din Niko Home Control-installation ved hjælp af din stemme.

 • Stemmestyring gør det til en leg at betjene din bolig, så du får hænderne fri til andre ting.

 • Niko Home Control-brugere kan bruge stemmestyring med Amazon Alexa eller Google Voice Assistant.

 • Du kan bruge din stemme til at styre de vigtigste funktioner i din Niko Home Control-installation.

 • For at bruge stemmestyring skal du aktivere en 'Niko Home Control-færdighed' og linke den til din Niko Home Control-installation.

 • For at muliggøre stemmestyring anvendes integration fra udviklere af stemmestyring. For Niko Home Control er det Amazon Alexa og Google Assistant. Ud over funktionsdata, fx scenarier og handlinger i Niko Home Control-installationen, er de oplysninger, der udveksles den e-mailadresse, som din Niko Home Control-installation er registreret med, og de enheder, der er inkluderet i din Niko Home Control-installation.

 • For at bruge Alexa har du brug for Niko Home Control til busledningsføring (version II) eller Niko Home Control til traditionel ledningsføring og som minimum en intelligent højttaler med integreret Amazon Alexa-funktionalitet. Du skal også have en Amazon-konto.

 • Du kan nemt oprette en Amazon-konto på Amazon's websted.

 • Lysstyring, Dæmperstyring...

 • Du kan kun ændre placeringen for din Amazon-konto via Amazon-webstedet...

 • Med Alexa kan du aktuelt betjene din Niko Home Control-installation på engelsk, fransk og tysk. Alexa er (i øjeblikket) ikke tilgængelig på dansk.

 • For at bruge den engelsksprogede færdighed har du brug for en Amazon UK-konto...

 • Har du specifikke spørgsmål, eller ønsker du personlig rådgivning...

 • For en optimal funktionalitet er det bedst at ændre navnene på værelser...

 • For at betjene din Niko Home Control-installation med Alexa behandles og deles en række oplysninger med Amazon: ud over funktionsdata som navne på scenarier og handlinger i din Niko Home Control-installation, gælder det også for e-mailadressen, som din Niko Home Control-installation er registreret med, samt de rum og enheder, som din Niko Home Control-installation omfatter.

 • Du kan når som helst beslutte at stoppe med at bruge Alexa i din Niko Home Control-installation...

 • Vi henviser til Amazon-webstedet for en omfattende og opdateret oversigt over alle spørgsmål og svar, der vedrører din Amazon-konto.

 • Vores 45x45-metalindsatser med kløer til afbrydermateriel er for nylig blevet tilpasset: De fås nu uden elastik mellem kløerne. Dette er for at gøre installationen meget mere smidig. De vedhæftede tegninger viser, hvordan man skubber de løse kløer tilbage i deres klikposition.

 • Du kan finde adskillige skemaer i afsnittet "Planforsænket materiel" i kataloget.

 • Årsag Hvis tryk og trappeautomaten er tilsluttet en 2-lederforbindelse, kan LED-pærernes samlede mærkestrøm være tilstrækkelig til at sikre, at spolen konstant er aktiveret. Løsning Tilpas ledningsføringen til en 3-lederforbindelse. ELLER udskift LED-pærerne med neonlys (kun i tryk med en E10-lampesokkel).

 • Ja, tryk på printpladen i disse produkter skifter maksimalt 24 VDC eller 24 V ~. Lavere spændinger skiftes uden problemer.

 • Nej, en toleders aktuator skifter kun 230 V glødepærer (40 til 400 W) og halogenpærer med en ohmsk belastning. Brug en aktør med relækontakt til energibesparende pærer og LED-pærer.

 • Denne kombination er mulig.

 • Brug en fjernafbryder (teleruptor) med hjælpekontakt. Hovedkontakten styrer hovedkredsen, hjælpekontakten styrer LED-pæren.

 • Specifikke produkter er nødvendige, da denne type belastning har en høj startstrøm, som produktet skal kunne håndtere i længere tid. Juridiske bestemmelser forbyder også brugen af en vilkårlig lysdæmper.

 • Den nye opdaterede softwareversion er tilgængelig til følgende operativsystemer: Android 9, 10, 11, 12 & 13; og iOS 12, 13, 14, 15 og 16.

 • Ja, alle boliger, hvor der er installeret et 2-leder adgangskontrolsystem, kan styres med appen.

 • Genstart din Telenet eller Proximus router ved at slukke og derefter tænde den igen. Vent i ca. 5 til 10 minutter, indtil dit hjemmeinternet begynder at fungere korrekt. Find 2-leder IP-systemcontrolleren, som normalt findes på eltavlen. Se efter en lille nulstillingsknap, ofte placeret nederst til venstre. Tryk på nulstillingsknappen, og systemet vil genstarte. Denne proces kan tage op til 3 minutter. Efter genstarten skulle dit system være oppe og køre korrekt igen. Disse trin bør løse problemerne med at modtage videoopkald fra gæster på din mobiltelefon efter softwareopgraderingen.

 • Mulighed 1: Hvis du har en indendørs enhed, kan du omkonfigurere din dørlås ved at gå til indstillingerne. Følg disse trin:

 • Det første, du vil bemærke, er appens nye udseende og oplevelsen af den. Den er blevet redesignet til at være meget mere intuitiv. Den indeholder også en masse nye funktioner.

 • Klik herunder for at fortsætte

 • Du kan tilføje en ekstern enhed via "Indstillinger" på den interne enhed. Menuen guider dig gennem tildeling af en dørlås og valg af en ringetone til den eksterne enhed. Du kan forbinde en ekstra ekstern enhed til appen ved at scanne dens QR-kode.

 • Du kan betjene 2 dørlåse pr. ekstern enhed, og også 2 låse på selve betjeningen. Denne kan forbindes på flere måder

 • Når den eksterne enhed modtager et opkald, sendes der en push-meddelelse til smartphonen for at aktivere applikationen.

 • Controlleren indeholder en 24V 1A potentialfri kontakt til tilslutning af en ekstra lydgiver. For en 230V lydgiver er det nødvendigt med et overdragelsesrelæ, der styres af denne kontakt.

 • Controlleren og den eksterne enhed giver en kontakt til tilslutning af en 12V dørlås. Denne kontakt leverer 12V fra sin egen strømforsyning. Tag højde for maks. 1A for kontakten på controlleren og 0,5A for 12V kontakten på den eksterne enhed.

 • Maks. 2 eksterne enheder og 5 interne enheder kan forbindes til controlleren for 2-leder adgangskontrol. Du kan tilslutte maks. 6 dørlåse og 1 lydgiver.

 • Du kan tilføje op til to eksterne enheder til et 2-leder adgangskontrolsæt. Det kan du konfigurere via Indstillinger => Tilføj ekstern enhed.

 • Kontakterne på 2-leder enhederne er designet til kabelføring på op til 1,5 mm². Se tabellen herunder for kabelsektion/længdeforhold.

 • Der er ingen direkte forbindelse mellem 2-leder adgangskontrollen og Niko Home Control. Det er dog muligt at tilslutte lydgiverkontakten til en Niko Home Control digital indgang, så lyset tændes, når nogen ringer på døren via programmering i Niko Home Control.

 • Med softwareversion 2.0 eller nyere kan du justere den eksterne enheds ringetones lydstyrke.

 • Klik herunder for at fortsætte

 • Du kan afbryde den eksterne enhed fra appen via Indstillinger => Nulstil => Afbryd forbindelsen. I den interne enhed kan kontoen afbrydes via Indstillinger => Nulstil => Fjern konto. Det er muligt at slette hele app-kontoen i appen via Indstillinger => Systemindstillinger => Fjern konto.

 • Klik herunder for at fortsætte

 • Den eksterne enhed skifter automatisk til natfunktion baseret på den målte lysintensitet. ​Hvis den eksterne enhed er blevet placeret i et miljø, hvor der ikke er meget dagslys, kan billedet skifte til natfunktion i løbet af dagen.

 • Under et telefonopkald afspilles ringetonen for et indgående opkald ikke. Du får kun vist push-meddelelsen. Dette er en standardindstilling på smartphonen.

 • Dette kan ske, hvis den interne enhed kører på en nyere softwareversion end den eksterne enhed. Kan løses med en systemopdatering i Indstillinger.

 • Dette kan skyldes, at 1 af de 2 interne enheder kører på en nyere softwareversion end den anden interne og eksterne enhed. Du kan afhjælpe problemet ved at foretage en systemopdatering i Indstillinger.

 • Huawei har sin egen indstilling, der bestemmer appens opstartsprogrammering. Som standard er dette indstillet sådan, at apps, der har været inaktive i et stykke tid, ikke kan starte automatisk. På grund af denne indstilling vises den eksterne enheds push-meddelelse ikke på smartphonen.

 • Nej, i øjeblikket er 2-leder videodørtelefonen IKKE kompatibel med din Niko Home Control installation. Men du kan installere en 2-leder videodørtelefon som et separat system, der fungerer med sin egen mobilapp.

 • RAL-farven er RAL 9011.

 • Der kræves kun to ledninger til kontrolenheden, der forsyner strøm til hele installationen. En Ethernet-forbindelse mellem controlleren og dit internet er påkrævet for at aktivere forbindelsen med en mobilenhed.

 • Følg denne vejledning :

 • Videodørtelefonen (ODS) forbindes med den interne videoenhed (IDS) via controlleren (510-21400). Controlleren leverer ikke blot strøm til både videodørtelefonen og den interne videoenhed, den overfører også kommunikationsdata mellem de to enheder.

 • Af sikkerhedshensyn. Når dørklokken er scannet og forbundet til en app-konto, markeres QR-koden som brugt.

 • Nej, når dørklokken er scannet og forbundet til en app-konto, markeres QR-koden som brugt.

 • Den aktuelle begrænsning er 10 mobiler.

 • Download adgangskontrol appen til den anden mobilenhed, og log ind med det samme bruger-id og den adgangskode, der blev brugt til at logge på den første enhed.

 • Systemsoftwaren opdateres ikke automatisk. Hvis der er en softwareopdatering tilgængelig, vises en grøn prik i øverste højre hjørne af indendørsenheden(-erne) såvel som på app-skærmen. Ved siden af denne grønne prik vises teksten: “opdatering tilgængelig”. Der kan du klikke for at opdatere systemsoftwaren.

 • Det tager omkring 3 minutter at opstarte systemet med 1 indendørs videoenhed. Når der er flere indendørs videoenheder, kan opstarten tage lidt længere tid. Vent venligst.

 • Nej. 2-leder IP-systemet kan ikke udvides med et tastatur.

 • Nej. 2-leder IP-systemet kan ikke udvides med en fingeraftrykslæser i vores adgangskontrolsortiment.

 • Nej. 2-leder IP-systemet kan ikke udvides med en kortlæser.

 • Du kan indstille din indendørs videoenhed til "forstyr ikke" manuelt eller fastlægge en ugeplan, når du ikke ønsker at modtage opkald. På din mobil skal du bruge smartphonens indstillingen "forstyr ikke".

 • Fra softwareversion 2.0 eller nyere er navnepladen standard oplyst. Du kan slukke den i dagtimerne via “systemindstillinger”.

 • Din smartphone eller tablet modtager en notifikation/opkald, forudsat at den er "logget ind", uanset om appen er åben, lukket eller i dvaletilstand. Du kan dog ikke modtage besøgendes videoopkald, hvis du er "logget ud".

 • Vi understøtter to videodørtelefoner til én ejendom, og under opsætningen bliver du bedt om at give hver dørklokke et unikt navn (det kunne eksempelvis være placeringen). Når nogen ringer på, kan du også se navnet på dørklokken, hvor opkaldet kommer fra.

 • Nej, det er ikke muligt. Funktionen 'lås dør op' på din smartphone udløser et signal om at åbne døren, men systemet kan ikke kontrollere, om døren er åben eller lukket.

 • Med softwareversion 2.0 eller nyere vil appen gemme et snapshot foto af din besøgende i opkaldshistorikken, så du senere kan se det, hvis du mistede opkaldet. Du kan selvfølgelig også tage snapshot med din smartphone under opkaldet.

 • Opkaldshistorikken viser, om et opkald er blevet besvaret af en indendørs videoenhed eller af en mobiltelefon.

 • Afhængigt af din bilmodel kan det være muligt at forbinde appen med dit bilsystem. Niko garanterer dog ikke, at opkald håndteres korrekt på bilaudiosystemer

 • Nej, du kan ikke ringe tilbage i den aktuelle udgivelse. Du kan "kigge udenfor" for at se, hvem der befinder sig ved din dør.

 • Det kun muligt at se et snapshot af den besøgende, datoen og tidspunktet for de foretagne opkald. Det er ikke muligt at se en video.

 • Nej, denne funktionalitet er ikke tilgængelig på smartphonen. Men med softwareversion 2.0 eller nyere og efter at have accepteret en juridisk meddelelse, kan du genafspille den optagede video og aktivere lyden på din 2-leder interne videoenhed.

 • Der er ikke noget galt, men lyden optages ikke på grund af privatlivslovgivningen i Belgien. Men med softwareversion 2.0 eller nyere kan du tænde lyden efter at have accepteret en juridisk meddelelse.

 • Med softwareversion 2.0 eller nyere kan du i din smartphone-app slette opkald fra opkaldshistorikken individuelt. På den indendørs skærm vil din opkaldshistorik blive slettet automatisk, når den indeholder 50 opkald.

 • En rød prik angiver en form for problem, f.eks. at der ikke er nogen internetforbindelse eller at indendørsenhed ikke blev fundet. En grøn prik angiver, at der er en softwareopdatering tilgængelig.

 • Normalt er lyset slukket. Men hvis der er et ubesvaret opkald, lyser LED'en. Kontroller din opkaldshistorik.

 • Du kan anmode om et SD-kort via Nikos helpdesk. Hvis du ønsker at bruge dit eget SD-kort, skal den indendørs videoenhed omformatere SD-kortet.

 • Ja, det er muligt at kigge udenfor gennem kameraet til din videodørtelefon, f.eks. i hjemmet fra din indendørs videoenhed eller hvor som helst fra din smartphone, så længe du har en internetforbindelse.

 • Op til 50 videoer med en maksimal varighed på 20 sekunder gemmes på SD-kortet på den indendørs videoenhed. Når dette antal er nået, vil den ældste video blive overskrevet af en ny.

 • Vores videooptagelser understøtter H264-formatet, de kan kun genafspilles i videoafspilleren på din computer, hvis H264-dekodning understøttes.

 • Afhængigt af mærket på din smartphone og smartwatch kan dette være muligt. Niko garanterer dog ikke, at appen fungerer korrekt på din smartwatch-enhed.

 • Lydstyrken på videodørtelefonen kan justeres som følger:

 • Kontroller SD-kortet for at se, om det er korrekt indsat i din indendørs videoenhed. Hvis der er blevet indsat et nyt kort, skal det først formateres, før det kan fungere korrekt.

 • Nedenfor finder du en række indsatspunkter og tips, som du kan bruge til at gennemgå dit system og registrere eventuelle fejl.

 • Videosættet kan maksimalt udvides med:

 • Lydsættet kan maksimalt udvides med:

 • Ja, du kan tilføje en telefongrænseflade og en telefonudveksling til adgangskontrolinstallationen. Den ene side af grænsefladen er forbundet med a-, b- og P-terminalerne fra anlægget, mens den anden side (a og b) er forbundet med en analog intern linje i telefonudvekslingen.

 • Niko Access Control serien omfatter en ekstra klokke:

 • Videosignalet fra Niko Access Control installationen er et symmetrisk linjesignal (1 VPP 100 Ω), mens det mest almindelige videosignal er et ikke-symmetrisk coax-signal (1 VPP 75 Ω).

 • Dette kan skyldes, at der er nogen forstyrrelser på det trådløse kommunikation mellem sensor og central, eller der er noget metal mellem sensor og central, der blokerer for signalet.

 • Tjek, at frekvensen på både sensor og central er indstillet ens. Tjek batterierne i sensoren. Prøv evt. at flytte central eller sensor en lidt. Tjek, at sensoren er tændt (der sidder et lille on/off tryk, der skal være aktiveret for at sensoren er tændt). Prøv evt en af de øvrige 3 frekvenser.

 • Ja. Der kan monteres en fortrådet sensor (type 44-041) på klemme 5 og 6.

 • Så skal centralerne monteres efter hinanden som vist i dette diagram. Pulsudgangen bruges til at trigge en efterfølgende central.

 • Lige så mange du ønsker, så længe sensoren er inden for Fotogong-centralens rækkevidde.

 • Max 4 (type: 44-041) til fordør, og max 4 (type: 44-041) til bagdør.

 • Dagslyszonerne reguleres automatisk af lyset efter det indstillede setpunkt og dagslysindfaldet, for at indfri det ønskede lysbehov.

 • Forskellen er, hvordan amarturene er placeret i forhold til dagslysindfald.

 • Sensoren skal programmers med IR-fjernbetjening (41-934), eller IR-dongle til smartphone (41-936).

 • Sensoren skal programmers med IR-fjernbetjening (41-934), eller IR-dongle til smartphone (41-936)

 • Sluk og tænd for lyset, eller afvent, at lyset slukker automatisk, hvorefter sensor vil genoptage dagslysregulering.

 • Benyt DALI-relæ type 70-980 og adresser relæet i samme zone som DALI-lamperne. Relæet er tændt, når lamperne er tændt (>0.1%), og derved opnår du den ønskede funktion.

 • Sensoren er i fabriksindstilling og skal konfigureres med IR-fjernbetjening (41-934), eller IR-dongle til smartphone (41-936).

 • Kan skyldes fejltrigning grundet ventilation eller andre objekter i lokalet. Kan også skyldes enten afbrudt eller kortsluttet DALI-bus.

 • Kontroller, at sensoren ikke er i fabriksindstillinger. Såfremt sensoren blinker i forskellige farver hvert 10. sekund, er den ikke konfigureret.

 • Kontroller, at sensoren ikke er konfigureret til "Aktiv Tænd" i den pågældende zone.

 • Mellem 12-14V DC.

 • Dette er som udgangspunkt ikke muligt. Såfremt dette er et krav, så kontakt Niko kundeservice.

 • Ved at forbinde et 230V tryk (fjedertryk) til klemme T1+T2 (på 41-7XX) / T1-T3 (på 41-6XX), kan dagslyszonerne både dæmpes op og ned, samt slukkes og tændes igen.

 • Der kan indlæses maximalt 32 tryk. (16 dobbelt-tryk / 32 enkelt-tryk).

 • Ja, så længe sensoren er inden for rækkevidde.