! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Snabbanslutningar - Vilken LED-indikering ska jag välja för mina strömställare och tryckknappar?

Enheten för LED-indikering ska väljas utifrån typen av strömställare eller tryckknappar som du har. Till exempel finns det LED-indikering som är försedda med trådanslutningar och som kan användas tillsammans med alla slags strömställare eller tryckknappar, både med skruv- och snabbanslutningar. Det spelar ingen roll om det är Nikos infällda standardströmställare eller Niko Hydro-mekanismer. Därtill har vi LED-indikering med automatisk anslutning (direkt kontakt genom ett klicksystem) vilka är specifika, och därmed annorlunda, för strömställarna med skruvanslutning och strömställarna med snabbanslutning. Dessutom är LED-indikeringen med automatisk anslutning för strömställare med snabbanslutningar inte lämpliga för Niko Hydro-mekanismer.

LED-indikering med automatisk anslutning har en signalfunktion med en enpolig brytare, en trapp- eller korsbrytare, en återfjädrande NO-knapp eller en återfjädrande 2x NO eller 2x NC-knapp. Denna LED-indikering har en kontrollfunktion i kombination med en tvåpolig brytare.

Med infällda standardströmställare kan du välja LED-indikering med automatisk anslutning, vilket enkelt klickas på plats på basen. Dessa komponenter finns för både skruv- och snabbanslutning. För Niko Hydro måste du kontrollera typen av anslutning. Har du valt skruvanslutning? Då kan du välja indikeringen med automatisk anslutning. Har du valt snabbanslutning? Välj då en LED-indikering med kablar. LED-indikering med automatisk anslutning kommer inte att passa i Niko Hydros förhöjningsram eller infällnadsbox.