! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Snabbanslutningar - Hur långt måste ledarna skalas av för att passa in i anslutningen ?

Ledarna för vägguttag måste skalas av 14 mm, ledarna för strömställare 8 mm. Dessa längder anges även på mekanismens baksida för att fel ska undvikas. Typen av anslutning har ingen betydelse i detta avseende.