! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Snabbanslutningar - Håller snabbanslutningar samma kvalitet som skruvanslutningar?

Ja, Nikos snabbanslutningar genomgår gedigen testning. Dessa tester har visat att terminalen håller sig inom standardgränserna vid ett eventuellt värme- eller spänningsfall. Tack vare detta har Nikos snabbanslutningar lång livslängd. Dessutom sitter tråden ordentligt fast. På grund av att frigöringen sitter framtill på mekanismen kan inte tråden av misstag trycka på frigöringen och därmed råka lossna.