! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Röststyrning - Google Assistent - Överlämnas uppgifter till tredje part för att röststyrning ska kunna användas?

För att göra röststyrning möjlig används integrering med utvecklare av röststyrning. För Niko Home Control är detta Amazon Alexa och Google Assistent. Utöver funktionella uppgifter som namn på scenarier och åtgärder i Niko Home Control-installationen överlämnas e-postadressen som du använder för att registrera Niko Home Control-installationen och enheterna som du tar med i Niko Home Control-installationen.

Dessa uppgifter delas för att kunna upprätta kopplingen och garantera att den fungerar som den ska. Amazon Alexa och Google Home kan använda dessa uppgifter för andra ändamål och dela dem med utomstående parter, i enlighet med deras respektive integritetspolicy och användarvillkor, som du som användare fått ta del av och i tillämpliga fall fått godkänna. Uppgifter som Niko tar emot behandlas i enlighet med Nikos integritetspolicy.