! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

 • Med röststyrning kan du styra din Niko Home Control-installation med din röst

 • På Niko jobbar vi ständigt på att göra ditt hem ännu smartare.

 • Röststyrning för Niko Home Control-användare är möjligt med Amazon Alexa eller Google Voice Assistant.

 • Du kan använda din röst för att styra de viktigaste funktionerna i din Niko Home Control-installation − till exempel kan du tända, släcka eller dimra belysningen, manövrera termostaten och aktivera stämningar.

 • För att använda röststyrning måste du aktivera en ”Niko Home Control-skill” och koppla den till din Niko Home Control-installation...

 • För att göra röststyrning möjlig används integrering med utvecklare av röststyrning. För Niko Home Control är detta Amazon Alexa och Google Assistent. Utöver funktionella uppgifter som namn på scenarier och åtgärder i Niko Home Control-installationen överlämnas e-postadressen som du använder för att registrera Niko Home Control-installationen och enheterna som du tar med i Niko Home Control-installationen.

 • För att använda Alexa behöver du Niko Home Control för bussledningsdragning (version II) eller Niko Home Control för traditionell ledningsdragning och minst en smart högtalare med inbyggd Amazon Alexa-funktion. Du behöver också ett Amazon-konto.

 • Att skapa ett Amazon-konto på Amazon-webbplatsen är enkelt.

 • Belysningsstyrning, Dimmerstyrning...

 • Du kan bara ändra platsen för ditt Amazon-konto själv via Amazons webbplats...

 • För närvarande kan du använda Alexa för att styra din Niko Home Control-installation på engelska, franska och tyska. Alexa finns inte på svenska ännu.

 • För att använda den engelskspråkiga skillen behöver du ha ett Amazon-konto i Storbritannien...

 • Har du några speciella frågor eller vill du få personlig rådgivning...

 • För optimal funktionalitet är det bäst att ändra namnen på rummen, åtgärderna och funktionerna...

 • För att kunna styra Niko Home Control-installationen med Alexa behandlas och delas, utöver funktionella uppgifter som namn på scenarier och åtgärder i Niko Home Control-installationen, även e-postadressen som du använder för att registrera Niko Home Control-installationen och utrymmena och enheterna som du tar med i Niko Home Control-installationen med Amazon.

 • Du kan bestämma dig för att sluta använda Alexa i din Niko Home Control-installation när du vill...

 • För en övergripande och uppdaterad översikt över alla frågor...