! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Nikobus - Vad gör jag om meddelandet "Det gick inte att öppna COM-porten" visas på datorskärmen vid anslutningen av en dator med en Nikobus-installation?

Beroende på windowsversion kan man ändra inställningarna för COM-porten manuellt (tilldelade på USB-/serieadapterna) enligt nedanstående.

Windows XP

 • Öppna konfigurationsskärmen.
 • Välj “System”.
 • Välj “Maskinvara”.
 • Välj “Enhetshantering”. Du får en lista med alla pc-delar. Vid delen “Portar (COM och LPT)” hittar du USB-/serieadaptern (Prolific), tillsammans med den COM-port som tilldelats för adaptern. Om denna COM-port inte är COM1, 2, 3 eller 4, kan du anpassa manuellt.
 • Välj USB-/serieadapter och högerklicka.
 • Välj “Egenskaper…”.
 • Välj “Portinställningar”.
 • Välj “Avancerade”.
 • Ändra i denna meny COM-port till COM1, 2, 3 eller 4.

Windows Vista

 • Öppna konfigurationsskärmen.
 • Välj “Maskinvara”.
 • Välj “Enhetshantering”. Du får en lista med alla PC-delar. Vid delen “Portar (COM och LPT)” hittar du USB-/serieadaptern (Prolific), tillsammans med den COM-port som tilldelats för adaptern. Om denna COM-port inte är COM1, 2, 3 eller 4, kan du anpassa manuellt.
 • Välj USB-/serieadapter och högerklicka.
 • Välj “Egenskaper…”.
 • Välj “Portinställningar”.
 • Välj “Avancerade”.
 • Ändra i denna meny COM-port till COM1, 2, 3 eller 4.

Windows 7

 • Öppna konfigurationsskärmen.
 • Välj “System”.
 • Välj “Maskinvara”.
 • Välj “Enhetshantering”. Du får en lista med alla PC-delar. Vid delen “Portar (COM och LPT)” hittar du USB-/serieadaptern (Prolific), tillsammans med den COM-port som tilldelats för adaptern. Om denna COM-port inte är COM1, 2, 3 eller 4, kan du anpassa manuellt.
 • Välj USB-/serieadapter och högerklicka.
 • Välj “Egenskaper…”.
 • Välj “Portinställningar”.
 • Välj “Avancerade”.
 • Ändra i denna meny COM-port till COM1, 2, 3 eller 4.