! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control - Varför väljer en konsument Niko Home Control?

Niko Home Control ger fler möjligheter än den traditionella elektriska installationen. Man sparar energi aktivt samtidigt som man bor säkrare och bekvämare. Dessutom kan man bygga ut installationen ytterligare i enlighet med behov, budget och livsfas. Med Niko Home Control har den boende själv kontrollen över sin elektriska installation.

Konsumenter har sju välgrundade skäl för att välja Niko Home Control*
  • Användarvänlig styrning
  • Energisnål (både vad gäller installationen och funktionerna)
  • Ökar säkerheten
  • Modulär (fritt val av tillämpning)
  • Budgetvänlig
  • Tidlös design (ansluter snyggt till Nikos befintliga täckplattor)
  • Fritt val av installatör (man är efteråt inte bunden till den installatör som utförde installationen)

Den fullständigt utarbetade argumenteringen finns i broschyren för konsumenter.