! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control - Vilken minstainstallation krävs för att komma igång med Niko Home Control?

Kontrollenheten är den grundläggande installationskomponenten. En eller flera funktioner läggs till denna. Populära funktioner:

  • på-/avstängning och dimring av belysning
  • motorstyrning (t.ex. solskydd)
  • styrning av vägguttag
  • styrning med smartphone och surfplatta i hemmet
  • styrning med smartphone och surfplatta utanför hemmet
  • skapa en viss stämning
  • spara energi
  • rörelsedetektering
  • videodörrstation