! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control - Kan Niko Home Control anslutas till en befintlig Nikobus-installation?

JA ,

Om man väljer Niko Home Control som elektrisk installation vid en utvidgning så kan de två installationerna kopplas till varandra och kommunicera via Nikobus-gränssnittet (550-00505). Så kan t.ex. en allt av-knapp på Nikobus-installationen även integrera de nya Niko Home Control-funktionerna och vice versa.

Det måste dock gå att programmera en Nikobus-installation med en persondator, dvs. det måste finnas åtminstone PC Link, PC Logic eller en feedbackmodul.  Här kan du läsa handboken för Nikobus-mjukvaran.