! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control - Kan jag använda fler än en connected controller i en installation?

Nej, det går inte. Det går bara att ha en connected controller per installation. Om man har ett stort elskåp, eller flera skåp, kan man dock ansluta upp till två extra strömförsörjningar. Reglerna för detta beskrivs i handboken för Niko Home Control som finns på denna webbplats.