! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control Partners - Vad behöver jag för att ansluta min Niko Home Control-installation till ett ventilationssystem från ett partnermärke?

Din installation använder bussledningar eller traditionella ledningar.

Du kan ansluta din Niko Home Control till partnermärkets ventilationssystem med ett API. För att göra det måste enheten vara ansluten till ditt hemnätverk.

Du kan konfigurera systemet och ansluta det till önskade åtgärder i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

Då får du åtkomst till de tillgängliga funktionerna från partnermärket, till exempel ställa in ventilationen högre eller lägre, med Niko Home-appen. De tillgängliga funktionerna beror på partnermärkets utbud.

Mer information om enheterna du kan ansluta till din Niko Home Control-installation (och hur du gör det) finns på Duco- och Renson-sidorna i användarhandboken för Niko Home Control II.