! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control Partners - När jag aktiverar partnersystemet visas en lista över zoner eller enheter från partnersystemet men inga enkla åtgärder eller rutiner för Niko Home Control.

Om inga enkla åtgärder eller rutiner har skapats i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran för att styra en partnerfunktion kommer denna lista att vara tom (vilket inte är ett problem). Partnersystemets funktioner är alltid synliga i Niko Home-appen och på pekskärmen, även om du inte har konfigurerat något i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

Om du också vill använda partnerfunktionerna i andra enkla åtgärder eller rutiner för Niko Home Control kan du göra det med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Du kan till exempel också styra en partnerenhet med en standardmässig allt av-rutin.

Du kan skapa en generisk enhet som representerar partnersystemet i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Glöm inte att också länka en åtgärd till denna generiska enhet. Det är nödvändigt eftersom webbportalen använder enkla åtgärder och rutiner för Niko Home Control (och inte den generiska enheten i sig).

Den generiska enheten du skapat i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran är dock ännu inte länkad till det faktiska systemet. Det gör du i webbportalen när du aktiverar länken till partnersystemet. Då visas en lista över de tillgängliga zonerna, enheterna och/eller funktioner för partnersystemet.

Du kan nu upprätta en länk till den medföljande enkla åtgärden eller rutinen för Niko Home Control per zon, enhet och/eller funktion hos partnersystemet. Om du inte vill upprätta en länk till en Niko Home Control-åtgärd kan du lämna urvalsfältet för den medföljande zonen eller enheten tom.

Du hittar handboken för Niko Home Control-programmeringsprogramvaran här.