! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control Partners - Hur styrs värmepannan om Niko Home Control är ansluten till partnermärkets värmesystem via ett API?

Det bästa sättet att styra värmepannan är via partnermärkets termostat. Niko Home Control kommunicerar med partnermärkets termostat. Det innebär att du inte behöver byta ut partnermärkets termostat mot en Niko-termostat.

Då får du åtkomst till termostatens tillgängliga funktioner, till exempel kontrollera och anpassa temperaturen, välja ett drift- eller programmeringsläge och så vidare, med Niko Home-appen. De tillgängliga funktionerna beror på partnermärkets utbud.

Mer information finns på Bulex-, Mitsubishi Electric-, NIBE-, Saunier Duval- och Vaillant-sidorna i användarhandboken för Niko Home Control II.