! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

 • Niko samarbetar med högkvalitativa partnermärken som prioriterar Nikos kärnvärden, till exempel hög kvalitet, design och pålitlighet.

 • Connected controllern för Niko Home Control II eller den trådlösa gatewayen upprättar en anslutning till partnersystem. Beroende på partnersystemets egenskaper äger detta rum antingen lokalt i bostaden (lokal API-anslutning) eller via Internet (moln-API).

 • Du behöver några extra Niko Home Control-moduler. Din installation använder bussledningar.

 • Din installation använder bussledningar eller traditionella ledningar. Du behöver inte göra någonting för att ansluta Niko Home Control-installationen till partnermärkets energisystem. Om systemet är anslutet till ditt hemnätverk hittar de varandra automatiskt.

 • Din installation använder bussledningar eller traditionella ledningar. Du kan ansluta din Niko Home Control till partnermärkets musikanläggning med ett API. För att göra det måste enheten vara ansluten till ditt hemnätverk.

 • Din installation använder bussledningar eller traditionella ledningar. Du kan ansluta din Niko Home Control till partnermärkets ventilationssystem med ett API. För att göra det måste enheten vara ansluten till ditt hemnätverk.

 • Din installation använder bussledningar eller traditionella ledningar. Du kan ansluta din Niko Home Control till partnermärkets värmesystem med ett API. För att göra det måste termostaten vara ansluten till ditt hemnätverk. Niko Home Control kommer då att kommunicera med värmesystemet via detta API.

 • Kontrollera att partnersystemet är anslutet till ditt hemnätverk, och även till Internet vid behov (beroende på partnermärket). Niko Home Control-systemet måste också ha en aktiv Internetanslutning.

 • Det beror på partnersystemets funktioner. Mer information om detta finns på respektive partnermärkes webbplats. Niko Home Control-installationer med bussledningar har stöd för ventilkontroll.

 • Det beror på partnersystemets funktioner. Mer information om detta finns på respektive partnermärkes webbplats. Niko Home Control-installationer med bussledningar har stöd för ventilkontroll.

 • Det bästa sättet att styra värmepannan är via partnermärkets termostat.

 • Värmepannan styrs via partnermärkets termostat. Det är inte möjligt att kombinera termostater från Niko och termostater från partnermärket.

 • Om inga enkla åtgärder eller rutiner har skapats i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran för att styra en partnerfunktion kommer denna lista att vara tom (vilket inte är ett problem). Partnersystemets funktioner är alltid synliga i Niko Home-appen och på pekskärmen, även om du inte har konfigurerat något i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

 • Niko Home Control och partnersystemet fungerar oberoende av varandra. API-anslutningen mellan Niko Home Control och partnersystemet gör det möjligt för dig att styra partnersystemets funktioner. Om länken mellan systemet avbryts kan du fortfarande styra dina egna Niko Home Control-funktioner. Partnersystemets funktioner kan emellertid endast styras med partnermärkets app.