! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control II - Varför klickar Digital black inte fast i monteringsfästet?

  • Säkerhetsskruven nedtill på displayen kan blockera klickmekanismen.
    Kontrollera att säkerhetsskruven är ordentligt fastskruvad i positionen UNLOCK (lås upp) (se steg d i handboken), men vrid skruven helt åt höger (helt in) för att kunna montera displayen innan du låser fast den genom att vrida åt vänster (högst 4 varv).

  • Digital black har inte förts ned korrekt på de två utskjutande stöden upptill på monteringsfästet (se steg c i handboken). Prova att föra ned Digital black på nytt på de utskjutande stöden.
    Digital black ska enkelt klicka fast i monteringsfästet.
    Tvinga inte ner Digital black eftersom det kan skada anslutningsstiften på baksidan.