! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control II - Varför har stiften på baksidan av Digital blacks display skadats?

Stiften kan skadas om displayen har monterats på fel sätt i monteringsfästet.
Var noga med att föra ned displayen på de två utskjutande stöden upptill på monteringsfästet (1 a) innan du klickar fast den nedre delen av displayen i monteringsfästet (2).