! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control II - Kan jag använda både programmeringsprogramvaran för Niko Home Control och Niko Home-appen samtidigt för att programmera min Niko Home Control-installation för traditionell ledningsdragning?

Båda verktygen förhindrar inte samtidig programmering av ditt Niko Home Control-system för traditionell ledningsdragning. Vi rekommenderar att endast använda ett verktyg åt gången för att programmera ditt system.