! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control API - Under aktivering av hobby API visas meddelandet ”Tyvärr, JSON-koden är fel” när jag klickar på Parsa-knappen. Vad är fel?

JSON-syntaxen är inte korrekt: den innehåller ett antal felaktiga tecken. Du kan inte fortsätta förrän du har rättat till detta. Du behöver en viss kunskap om JSON-kod för detta. Du kan sedan använda knappen Parsa för att kontrollera om dina ändringar är rätt.

Obs! Du kan inte fortsätta till nästa steg förrän JSON-koden innehåller dina korrigeringar och lösningen på gåtan.